Veel inwoners van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel bewegen te weinig. Hoe breng je daar verandering in? Gezondheidsmakelaar PatrickKlaassen besloot een steentje bij te dragen met de website Bommelerwaardbeweegt.nl: een sociale kaart voor het beweegaanbod in de streek.

Dit voorbeeld past in de stap Signaleer en verwijs naar elkaar van de Gezonde Wijkaanpak.

Beter doorverwijzen

‘Ik kwam Bommelerwaardbeweegt.nl op het spoor omdat de gemeente extra wilde inzetten op beweegstimulering. De website was ooit een initiatief van de lokale huisartsenvereniging, die patiënten beter wilden doorverwijzen. Het lukte hen niet goed om de website actueel te houden. Dat is eigenlijk ook geen taak voor huisartsen, vind ik. Daarom heb ik besloten om de website door te ontwikkelen en een nieuwe impuls te geven. Daarbij heb ik gekozen voor een nieuwe opzet, geïnspireerd door de overzichtelijke keuzehulp Bewegen uit Utrecht Overvecht.’

Een nieuwe opzet

‘In overleg met de huisartsenvereniging en betrokken fysiotherapeuten heb ik een nieuwe opzet gemaakt. Vervolgens heb ik het beweegaanbod geïnventariseerd. Ik heb onder andere sportverenigingen en aanbieders van beweegactiviteiten benaderd. Op de oude website stonden ook gegevens van onder andere fysiotherapeuten. Die heb ik gevraagd wat hun actuele aanbod is. Als gezondheidsmakelaar spreek ik veel partijen regelmatig, dat is in dit geval natuurlijk erg handig. Ik heb de website gebouwd samen met een vrijwilliger, die een achtergrond in de ICT heeft. Een mooi voorbeeld van hoe je inwoners uit de wijk kunt betrekken. Het doorontwikkelen van de site en de aanpak rondom Bommelerwaard Beweegt heeft mij flink wat tijd gekost, ongeveer 100 uur. Het onderhoud valt mee.’

Pilot in Zaltbommel

‘Om de website onder de aandacht te brengen, hebben we onder andere een pilot gestart in Zaltbommel. De pilot is bedoeld om te monitoren hoeveel patiënten worden doorverwezen van praktijkondersteuner naar buurtsportcoach, en hoeveel patiënten er via een coach uiteindelijk doorstromen naar het reguliere aanbod en structureel in beweging blijven. Daarnaast doen we aan promotie onder inwoners. We hebben flyers gemaakt die in alle huisartspraktijken liggen. En met slimme zoekwoorden zorgen we ervoor dat Bommelerwaardbeweegt.nl op Google snel in beeld verschijnt als mensen informatie zoeken over beweging of sport in de regio. In het eerste jaar trokken we 6.500 bezoekers.’

Huisartsen enthousiasmeren

‘Het is belangrijk dat Bommelerwaardbeweegt.nl actueel blijft. Daarom blijf ik de website onderhouden, met hulp van onze vrijwilliger. De kosten voor de hosting van de website worden door de huisartsenvereniging betaald. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland-Zuid is verantwoordelijk voor het beheer van de website en de koppeling met beweegstimulering in beide gemeenten. Nu hopen we de huisartsen en andere zorgprofessionals in de Bommelerwaard te enthousiasmeren, zodat ze er meer mee gaan werken. Ik heb één aanspreekpunt bij de huisartsenvereniging, die alle huisartsen op de hoogte houdt. Ik wil daar binnenkort tijdens een overleg de website nog eens onder de aandacht brengen. Er zijn altijd een paar voorlopers die enthousiast zijn, het is nu de kunst om ook de rest mee te krijgen.’

Over dit project

  • Project: Bommelerwaard beweegt
  • Financiering: GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, huisartsenvereniging
  • Naam: Patrick Klaassen
  • Rol: gezondheidsmakelaar GGD Gelderland-Zuid
  • Gemeenten: Zaltbommel en Maasdriel
  • Website: Bommelerwaardbeweegt.nl