In Vitaal Vechtdal werken gemeenten, zorgverleners, werkgevers en scholen samen aan een gezonde, leefbare regio. Paul Habets vertelt hoe een groeiend aantal verbindingen de regio versterkt.

Dit voorbeeld past bij de succesfactor Draagvlak en borging van de Gezonde Wijkaanpak.

Vier domeinen

Het is niet logisch om leefstijl alleen vanuit de zorg te beïnvloeden, vindt huisarts Paul Habets. ‘Mensen zijn gemiddeld 5.500 uur per jaar wakker. Daarvan brengen ze gemiddeld één uur in de zorg door. De rest van de tijd zijn ze thuis, op school of op het werk.’ Hij gebruikt graag een ‘piramidemodel’ om Vitaal Vechtdal te beschrijven. ‘De top van de piramide staat voor vitaliteit in de regio. De vier hoekpunten staan voor zorg, wonen, werk en onderwijs. Door deze domeinen te verbinden, stimuleer je inwoners om gezonde keuzes te maken. Als alle domeinen niet met elkaar verbonden zijn, stort de piramide in.’

Elkaar vinden

Vitaal Vechtdal draait om samenwerking. Op alle niveaus zijn partijen uit de vier domeinen betrokken, van bestuur tot en met uitvoering. Ze weten elkaar steeds beter te vinden. Een mooi voorbeeld is de ROCRegionaal opleidingscentrum , die zich onlangs heeft aangesloten bij de stuurgroep én heeft aangeboden om te helpen bij het digitaliseren van de sociale kaart. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf, vertelt Habets. ‘Het is lastig om werkgevers en verzekeraars te interesseren. Waarom zouden zij zich inspannen voor iets wat pas over vijf of tien jaar effect heeft? Zij raken pas echt geïnteresseerd als ze beseffen dat het ziekteverzuim kan dalen.’

Vitaal Vechtdal Polis

Bewoners in de aangesloten gemeenten kunnen de Vitaal Vechtdal Polis afsluiten: een gratis aanvullende verzekering bovenop de landelijke zorgpolissen van enkele verzekeraars. Polishouders krijgen korting op hun zorgverzekering en extra dekking voor fysiotherapie en psychische hulp. Er zijn inmiddels zo’n 20.000 polissen afgenomen. Habets: ‘Minstens zo belangrijk is dat er achter de schermen steeds meer verbindingen worden gelegd in de regio. Verschillende partijen in de vier domeinen leren elkaar dankzij de polis kennen. Zij weten elkaar beter te vinden.’

Borging van de samenwerking

Als succesvol voorbeeld noemt Habets een project voor stoppen met roken. ‘In dit initiatief van vijf huisartsgroepen zijn alle domeinen vertegenwoordigd. Werkgevers bieden stoppen-met-roken-cursussen aan voor hun medewerkers. Scholen en gemeente zorgen voor rookvrije scholen en publieke ruimtes, de zorg staat garant voor een rookvrij ziekenhuisterrein.’ De kernpartners van Vitaal Vechtdal hebben veel aandacht besteed aan de borging van hun samenwerking. Om de voortgang te bewaken komt elke twee maanden de stuurgroep bij elkaar, met vertegenwoordigers van de kernpartners. En er is een ‘team Vitaal Vechtdal’, dat lopende activiteiten ondersteunt met professionele PR en projectleiding. ‘Het model werkt’, stelt Habets vast. ‘Dankzij de goede samenwerking hebben we de vier domeinen bij elkaar kunnen brengen. Je merkt echt dat de regionale band versterkt is.’

Over dit project

  • Project: Vitaal Vechtdal
  • Financiering: o.a. Achmea, provincie en kernpartners
  • Naam: Paul Habets
  • Rol: huisarts, voorzitter Bestuur Vitaal Vechtdal
  • Gemeente: Coevorden, Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Twenterand
  • Meer info op: Vitaalvechtdal.nl