Hoe krijg je wijkbewoners in beweging? Een huisartsenpraktijk en een welzijnsorganisatie in Asten besloten een wekelijkse wandelgroep op te richten. Praktijkondersteuner Carin Hurkmans vertelt over de opzet en hoe het kan dat het aantal deelnemers in korte tijd verdubbelde.

Dit voorbeeld past in de stap Voer interventies en activiteiten uit van de Gezonde Wijkaanpak.

Hart- en vaatziekten

‘Als praktijkondersteuner somatiek richt ik me vooral op patiënten met hart- en vaatziekten of diabetes. Onze huisarts Aafke Snoeijen wilde iets doen voor deze doelgroep. Zo kwam ze op het idee van een wekelijkse wandelgroep. Daarmee wilde ze laten zien dat bewegen niet moeilijk is. We zijn om de tafel gaan zitten met Onis Welzijn, een welzijnsinstelling in Someren en Asten, fysiotherapeuten, diëtisten en de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. We hebben iedereen vanaf de eerste brainstorm bij het idee betrokken. We wilden het zo laagdrempelig mogelijk houden, dus kozen we voor een vast tijdstip op maandagmiddag zonder aanmeldprocedures. Als je zin hebt, kun je meelopen. We verzamelen bij het buurthuis tegenover onze praktijk. Na afloop drinken we daar een kopje koffie of thee.’

Vragen beantwoorden

‘We zorgen ervoor dat er altijd een professionele begeleider meeloopt. Zo geven we zelf het goede voorbeeld. Onis maakt voor elke maand een schema waarin begeleiders aangeven wanneer ze kunnen meelopen. De laatste maandag van de maand loop ik mee en wandelt zo mogelijk ook Aafke mee. De andere maandagen is er altijd een buurtsportcoach, een diëtist of een fysiotherapeut. Dat werkt motiverend. Bovendien kunnen we onderweg vragen beantwoorden. Een enkele keer lukt het niet om een zorgverlener te vinden die tijd heeft. Inmiddels is er een groepje van vier, vijf trouwe deelnemers die in zo’n geval het voortouw nemen. De wandelclub is een blijvend initiatief, maar ik sluit niet uit dat professionele begeleiders in de toekomst iets minder vaak meelopen, eens per twee of vier weken bijvoorbeeld.’

Rollator

‘Iedereen moet kunnen meedoen, ook iemand van 75 met een rollator. Er zijn altijd mensen die harder willen, maar wij kunnen de groep niet splitsen omdat er niet elke week twee professionals kunnen meelopen. In de praktijk bedenken de deelnemers onderling altijd een oplossing. Ze lopen bijvoorbeeld na afloop een extra rondje. De sfeer is heel plezierig. Laatst sprak ik een vrouw die nog maar net in Asten woont. Ze vertelde dat ze tijdens het wandelen aan de praat was geraakt met een buurtgenoot. Een tijdje later stond die buurtgenoot op de stoep met de vraag of ze meeging naar het museum. Dat zijn natuurlijk leuke bijkomstigheden.’

Eindhovens Dagblad

‘Onis Welzijn heeft de organisatie op zich genomen. Via hun buurtsportcoaches hebben zij veel contact met de doelgroep. En ze weten de weg in de media. Dat heeft veel bekendheid opgeleverd. Een interview in het Eindhovens Dagblad zorgde ervoor dat het aantal deelnemers van gemiddeld zeven steeg naar vijftien tot twintig. Er lopen ook mensen mee die geen patiënt van onze praktijk zijn: mensen die meer willen bewegen en dankzij de wandelclub die stap nu durven te maken. Af en toe haakt er iemand af, bijvoorbeeld omdat het wandeltempo toch te laag ligt, maar er is inmiddels een harde kern. Ik denk dat het succes voor een groot deel te danken is aan het vrijblijvende karakter en het vaste tijdstip. Mensen weten: ook al regent of sneeuwt het, we gaan altijd op pad.’

Over dit project

  • Project: Wandelfit
  • Financiering: n.v.t.
  • Naam: Carin Hurkmans
  • Rol: praktijkondersteuner
  • Gemeente: Asten
  • Meer info op: Oniswelzijn.nl