‘Deelnemers weten: er staat een team achter me’

Inwoners uit de gemeente Doetinchem met overgewicht en het risico op diabetes hebben baat bij de interventie SLIMMER, die is gebaseerd op de bewezen effectieve SLIM-interventie.

Buurtsportcoach Martine Steijvers en praktijkondersteuner Dianne Bonnenberg vertellen over de wijkgerichte, multidisciplinaire aanpak die daarvoor nodig is.

Sportvereniging of wandelclub

SLIMMER heeft als doel de eet- en beweeggewoontes te verbeteren van mensen met overgewicht en een verhoogd risico op diabetes of mensen met ernstig overgewicht (obesitas). En dat lukt, vertelt Bonnenberg. ‘Vorig jaar heb ik zeven deelnemers uit onze praktijk doorverwezen. Zes hebben het programma voltooid en hebben zich aangesloten bij een sportvereniging of wandelclub. Dat is echt de meerwaarde van SLIMMER.’ Steijvers bevestigt dat beeld. Als buurtsportcoach ondersteunt zij deelnemers tijdens het programma bij het aanpassen van hun leefstijl. Na een voedings- en beweegprogramma volgt zij de deelnemers nog een halfjaar om ze te begeleiden naar lokaal sportaanbod.

Aan de hand genomen

Een belangrijke succesfactor is volgens Bonnenberg dat deelnemers een jaar lang worden begeleid. Steijvers noemt de multidisciplinaire aanpak: ‘Ik werk voor SLIMMER samen met bijvoorbeeld praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten. Ieders taak is heel duidelijk afgebakend, zodat je in korte tijd aan de slag kunt. Deelnemers weten: er staat een team achter me.’ En dat is belangrijk, vertelt ze. ‘Het gaat om een doelgroep die wat meer aan de hand moet worden genomen dan gemiddeld.’

Samenwerking bevorderen

In het project werken verschillende partijen samen: GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, regionale ondersteuningsorganisatie Caransscoop, eerstelijns zorgverleners en lokale sport- en beweegaanbieders. Om de samenwerking in de wijk te bevorderen, is Sportservice Doetinchem de projectleider van de interventie. De GGD voert een evaluatieonderzoek uit.

Patiënten samen in beweging krijgen

Het project heeft het netwerk van betrokken professionals een flinke boost gegeven. ‘Ik heb weer nieuwe fysiotherapeuten en diëtisten leren kennen’, vertelt Bonnenberg. ‘En ik heb Martines rol als buurtsportcoach beter leren kennen. Dat verlaagt de drempel voor samenwerking.’ Voor Steijvers is dat laatste een belangrijk bijeffect van het project. ‘Als buurtsportcoach wil ik de verbinding tussen sport en zorg versterken, omdat we samen beter in staat zijn om patiënten in beweging te krijgen. Een erkende interventie als SLIMMER is een mooie aanleiding om in gesprek te gaan.’

Tips

Dianne Bonnenberg: "In vergelijking met vorig jaar bieden we nu meer begeleiding. Ik spreek deelnemers aan het begin, tussendoor en aan het eind van het traject. Ik doe ook metingen om effecten zichtbaar te maken. Als mensen getallen zien, komt de boodschap beter aan."

Martine Steijvers: "Investeer als buurtsportcoach in kennismaking met zorgverleners. Het werkgebied van buurtsportcoaches is soms nog onbekend, terwijl onze rol steeds belangrijker wordt nu er meer aandacht komt voor preventie."

Meer over de interventie

  • Interventie: SLIMMER
  • Financiering: via de gemeente
  • Namen: Martine Steijvers (buurtsportcoach) en Dianne Bonnenberg (praktijkondersteuner)
  • Gemeente: Doetinchem
  • Website: www.sportservicedoetinchem.nl
  • Samenwerking: Artikel met concrete tips voor de buurtsportcoach in de samenwerking met de eerstelijnszorg
  • SLIMMER is één van de erkende programma's die vergoed worden door de basisverzekering (Gecombineerde Leefstijlinterventies)