'Valpreventie hoort gewoon bij ouderenzorg’

De Valanalyse 65+ helpt zorgverleners om in korte tijd het valrisico onder 65-plussers te inventariseren, zodat advies op maat mogelijk is. Deze erkende interventie van VeiligheidNL wordt in enkele Woerdense wijken ingezet als onderdeel van een pilot valpreventie.

Leefstijlcoach Maarten Stiggelbout en praktijkondersteuner Chellie Heijmans maken deel uit van de ondersteunende werkgroep.

Mobiliteitsproblemen

De Woerdense pilot sluit goed aan op een project ouderenzorg dat Heijmans twee jaar geleden in enkele wijken startte. ‘Ik heb alle patiënten uit onze praktijk van 75 jaar en ouder een vragenlijst gestuurd om te bepalen hoe kwetsbaar ze zijn.’ Daaruit bleek dat vallen en valangst veel voorkomen, vertelt ze: ‘Valpreventie hoort gewoon bij ouderenzorg.’ De uitkomsten van de vragenlijst zijn nu gebruikt om de doelgroep voor de pilot samen te stellen.

Advies op maat

De pilot bestaat uit enkele stappen: een uitgebreide valanalyse door een ergo-/fysiotherapeut of een praktijkondersteuner, een advies op maat (met zo nodig een valtraining) en een vervolg in het lokale beweegaanbod. Inmiddels is de valanalyse ‘een vast onderdeel’ van een thuisbezoek aan 75-plussers, vertelt Heijmans. ‘Ook als er een andere aanleiding voor het bezoek is. Zo proberen we te voorkomen dat mensen vallen of dat ze angst krijgen om te vallen.’

Van wandelclubs tot fithockey

Naast Heijmans bestaat de werkgroep van de pilot uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een gemeentelijk beleidsadviseur, een extern projectleider, een expert van VeiligheidNL (op afroep) en een leefstijlcoach. Die laatste rol vervult Stiggelbout. Hij houdt eens per week een beweegconsult, waar hij onder andere 75-plussers uit de pilot spreekt. ‘Als leefstijlcoach weet ik goed wat er op het gebied van bewegen te doen is. Ik help ouderen na een beweegconsult op weg en wijs ze op passende activiteiten van bijvoorbeeld fysiotherapeuten, fitnesscentra en sportverenigingen.’

Meedenken

De rol van praktijkondersteuners is heel belangrijk, vindt Stiggelbout: ‘Chellie belt mensen voor een afspraak, voert de valanalyse uit en verwijst door naar een valtraining of beweegconsult.’ Andersom benadrukt Heijmans de rol van de beweegcoach: ‘Maarten weet ontzettend veel over bewegen, kent de doelgroep en is op de hoogte van het aanbod aan interventies en beweegactiviteiten. Daardoor kan hij goed met ons meedenken.’

Weten elkaar te vinden

De werkgroep komt elke twee maanden bij elkaar om de voortgang te bespreken. Hoe moet dat straks als de pilot afgerond is? Heijmans: ‘We zullen elkaar na de pilot minder regelmatig zien, maar we weten elkaar goed te vinden.’ Volgens Stiggelbout is dat een voorwaarde voor goede valpreventie. ‘We zijn naast de valanalyse met verschillende andere interventies voor ouderen bezig. Dat zijn geen losse initiatieven. Door goed te blijven overleggen en samenwerken, zorgen we voor samenhang.’

Tips

Maarten Stiggelbout: "Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij valpreventie: van welzijnsorganisatie tot ergo- en fysiotherapeuten. Zorg dat je samen iets oppakt, zoals deze pilot. Zo leer je elkaar goed kennen."

Chellie Heijmans: "Maak afspraken over de onderlinge terugkoppeling, met toestemming van de patiënt. Ik wil het bijvoorbeeld graag weten als een ergotherapeut een patiënt adviseert om contact op te nemen met de huisarts. Dan kan ik er achteraan als de patiënt dat vergeet."

Over de interventie

  • Interventie: *Valanalyse 65+*
  • Financiering: via de gemeente
  • Namen: Maarten Stiggelbout (beweegcoach) en Chellie Heijmans (praktijkondersteuner)
  • Gemeente: Woerden
  • Website: Beweegwijzerwoerden.nl