In Amsterdam-West wordt sinds 4 jaar de Health Tour Amsterdam georganiseerd, een programma om mensen in beweging te krijgen en overgewicht te verminderen. Health Tour Amsterdam komt voort uit de werkgroep Fit in West, waarmee de gemeente inwoners van Amsterdam-West wil motiveren om meer gebruik te maken van sport- en beweegaanbod in plaats van zorgaanbod. De GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst legt hierbij vooral verbindingen tussen gemeente en wijk en organisaties onderling. Maartje Kuijpens is fysiotherapeut en mede-initiatiefneemster van de Health Tour Amsterdam.

 

Groepsinterventie

Health Tour Amsterdam is een groepsinterventie die zich richt op volwassenen met een BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. van meer dan 25. De gemeente Amsterdam financiert dit programma, maar deelnemers betalen ook een eigen bijdrage. In een intakegesprek wordt ook aandacht besteed aan de eigen motivatie van de deelnemer. ‘Deze is van belang voor gedragsverandering’, aldus Maartje. Inwoners van Amsterdam-West komen bij Health Tour terecht via een verwijzing van zorg- en sociaal professionals in de wijk. Een groep bestaat uit acht tot twaalf deelnemers, die twaalf weken aan de slag gaan: van twee keer per week sporten onder leiding van een fysiotherapeut en sportcoach tot afspraken in groepsverband met een diëtist en psycholoog. Het programma gaat uit van positieve gezondheid. Persoonlijke motivatie, eigen regie, wat is nodig in de omgeving om het vol te houden staan hierbij centraal en zijn belangrijk als het gaat om blijvende gedragsverandering.

Blijvend in beweging

Doel na twaalf weken is dat mensen zelf blijven bewegen. Daarom gaat de groep tijdens het programma de wijk in om te kijken welk aanbod er is en wat het beste bij hen past. Soms vinden deelnemers via de groep een beweegmaatje, dat een stok achter de deur kan zijn. Zes en twaalf maanden na afloop van het programma worden deelnemers gecontacteerd met de vraag of ze nog sporten en hoe ze hun gezondheid ervaren.

Effect bij deelnemers

‘Het duurde even voor we voldoende aanmeldingen hadden en we precies wisten voor welke doelgroep de interventie geschikt is. Nu we dat weten kunnen we de data analyseren en het effect meten. Een voorzichtige schatting laat zien dat 50% van de deelnemers na een jaar nog steeds beweegt. Op dit moment beschrijven we de interventie, zodat we deze kunnen indienen in de interventiedatabase van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu’. - Maartje Kuijpens, Core-Active Fysiotherapie

Bekijk ook de infographic van Health Tour.

Terug naar de pagina fysiotherapie