Door samen te werken met professionals vanuit preventie, zorg en welzijn kan de gezondheid van inwoners verbeteren. Zo heeft de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst relevante data over de gezondheid van inwoners op wijkniveau en kunnen zij adviseren over effectieve aanpakken en interventies die de gezondheid verbeteren. Zorg- en welzijnsprofessionals hebben een belangrijke signalerende taak en spelen een rol in de uitvoering van gezondheidsprogramma's. Het verbinden van preventie, zorg en welzijn is dus belangrijk, maar dit wil niet zeggen dat deze verbinding gemakkelijk tot stand komt. 

Dit dossier Verbinden preventie, zorg en welzijn biedt informatie, goede voorbeelden en praktische materialen waarmee professionals concreet aan de slag kunnen. Voor  gemeenten is het belangrijk om te weten welke sturende en/of faciliterende rol zij kunnen hebben om de samenwerking tussen preventie, zorg en welzijn te ondersteunen en de focus te verleggen van zorg naar voorzorg. Meer daarover leest u op de pagina gemeentelijke regie

Preventie in de Buurt

Om te zorgen voor gezonde inwoners is samenwerken tussen professionals in de wijk, buurt of dorp nodig. Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Reden genoeg om als professionals uit de publieke gezondheid en huisartsenpraktijk de handen ineen te slaan met bijvoorbeeld welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen, buurtsportcoaches en de gemeente.

De opbrengsten uit het afgeronde project Preventie in de Buurt (2016-2018) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHGNederlands huisartsengenootschap) ondersteunen u bij deze wijkgerichte samenwerking.

E-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont

Met de lessen en opbrengsten uit het project Preventie in de Buurt willen NHG en RIVM u in de lokale en regionale praktijk helpen wijkgerichte samenwerking en leefstijladvisering een stap verder te brengen. 

U leest erover in het e-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont. In deze uitgave voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein vindt u directe links naar online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools.

Snel naar

Rol van GGD in verbinden preventie, zorg, welzijn

De manier waarop de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst georganiseerd is verschilt. En daarmee ook de rol die je als GGD kan spelen in de verbinding tussen preventie, zorg en welzijn op wijk, gemeentelijk of regionaal niveau :

  • Adviseur/Inhoudelijk expert: De GGD heeft kennis van data, van gedragsveranderingsprocessen en van (effectieve) leefstijlinterventies. Deze expertise kunnen eerstelijns of welzijnswerkers benutten. Ook kun je een adviserende rol hebben in samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars rond selectieve preventie voor risicogroepen . 
  • Aanjager/kartrekker: De GGD kan partijen bij elkaar brengen en de samenwerking onderhouden
  • Agendasetter: De GGD kan gezondheid op de agenda bij andere partijen zetten, bijv bij de omgevingswet en hen laten zien wat zij kunnen bijdragen aan de gezondheid van inwoners.  
  • Coördinator: De GGD kan een ondersteunende of trekkende rol hebben in een samenwerkingsverband met bijv de ROSRegionale Ondersteuningsstructuur /Zorggroep of welzijnsorganisatie. 

Videoportret: Verbinden preventie, zorg en welzijn in de praktijk

Bas Vosbeek, Gezondheidsmakelaar GGD Gelderland Zuid, vertelt over samenwerken met professionals binnen zorg en welzijn in de wijk. Wat zijn succesfactoren en wat is je meerwaarde als preventie-professional vanuit een GGD?