U bent hier

Aansluiten bij doelgroepen

Om goed aan te sluiten bij specifieke doelgroepen met activiteiten en interventies, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende leeftijdscategorieën, afkomst of doelgroepen. Omschrijf en specificeer daarom de doelgroep zo zorgvuldig mogelijk. Behulpzaam daarbij is bijvoorbeeld sociale marketing.

Sociale marketing

Sociale marketing is de toepassing van commerciële marketing concepten en technieken om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen [1]. Het wordt vaak ingezet als instrument voor duurzame gedragsverandering bij grotere groepen en bevat elementen van sociale wetenschappen en marketing. Sociale marketing gaat verder dan het betrekken of laten participeren van de doelgroep. Met sociale marketing kruipt u in de huid van de doelgroep. U onderzoekt niet alleen wat uw doelgroep denkt of voelt over gezondheid, maar ook wat hen in hun dagelijks leven werkelijk motiveert, wat hen raakt, waarvoor zij in beweging komen. Sociale marketing helpt u deze drijfveren te herkennen en te vertalen naar een effectieve aanpak.

Afbeelding Hoe betrek en bereik je burgers bij leefstijlinterventies?

Voorbeeld: Hoe bereik en betrek je burgers bij leefstijlinterventies?

Pharos laat in de prezi 'Hoe bereik en betrek je burgers bij leefstijlinterventies' zien hoe je in vier bouwstenen – verkennen, bereiken, contact, aansluiten – naar een actieve rol van burgers met gezondheidsachterstanden kunt toewerken. 

Een sociale marketingaanpak kent acht basiselementen. Deze vormen niet zozeer een stappenplan, maar een set van elementen die een sociale marketing aanpak typeren. Lees meer over sociale marketing en vind interventies, materialen en tips.

Gezondheidsvaardigheden

Om activiteiten en interventies te kunnen kiezen en goed aan te laten sluiten bij de doelgroep is het belangrijk om de mate van gezondheidsvaardigheden van de doelgroep te kennen. Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen (HLS-EU Consortium, 2012). Het gaat over diverse vormen van gezondheidsinformatie (schriftelijke maar bijvoorbeeld ook mondelinge en digitale informatie).

Lees meer over het actuele vraagstuk Gezondheidsvaardigheden op Loketgezondleven.

Gezondheidsvaardigheden en gezondheidsachterstanden

Ongeveer 29% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder heeft weinig gezondheidsvaardigheden. Mensen met weinig gezondheidsvaardigheden, hebben vaak een laag opleidingsniveau en een laag inkomen. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben vaak moeite met het begrijpen van informatie en met het vinden van hun weg in de zorg. Dit kan ook leiden tot gezondheidsachterstanden. Door laaggeletterdheid te bestrijden, nemen de gezondheidsvaardigheden toe. Ook helpt het als mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden meer kennis over gezondheid en ziekte krijgen, weten waar ze die kennis kunnen vinden en hoe ze die vervolgens kunnen toepassen in hun situatie. Zorgverleners en gezondheidsbevorderaars spelen hierin een centrale rol. Essentieel hierbij is het herkennen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en het afstemmen van de voorlichting op deze groep.

Voorbeeld: Goes gezond, samen in beweging

In de gemeente Goes zijn door GIDS-middelen en aanvullende financiering van FondsNutsOhra mogelijkheden ontstaan om gezondheidsachterstanden terug te dringen. In Goes waren er al allerlei interventies ontwikkeld rond de thema’s bewegen en gezonde voeding. Helaas blijkt het moeilijk om kwetsbare groepen hiermee te bereiken. Zij ervaren hun leefstijl niet als ongezond, ze zijn zich onvoldoende bewust van de gezondheidsrisico’s en/of ervaren drempels om deel te nemen, waardoor de stap vaak niet wordt gezet. Daarom besloot de gemeente in het kader van het project ‘Goes gezond, samen in beweging’ het over een andere boeg te gooien. Lees meer over Goes gezond, samen in beweging

Meer informatie

Referenties en bronnen

Referenties

  1. Blair-Stevens 20. French & Blair-Stevens, 2010.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer