U bent hier

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGD voert taken publieke gezondheidszorg uit

De ruim 400 Nederlandse gemeenten van Nederland hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD: Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD’en vormen een landelijk dekkend netwerk.

Bekijk de kaart met GGD regio's anno 2014 (Zorgatlas.nl).

Sommige GGD’en werken voor één gemeente, maar in de meeste gevallen is een GGD werkzaam voor meerdere gemeenten in een regio. De GGD maakt deel uit van de gemeentelijke organisatie en is formeel dus geen externe partner. 

Taken GGD

De taken van de GGD'en zijn niet overal hetzelfde, want iedere GGD voert voor de gemeenten in het werkgebied specifieke opdrachten uit. Deze opdrachten staan deels beschreven in de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid. GGD'en hebben een aantal basistaken die omschreven staan in de Wet Publieke gezondheid (Wpg). Iedere GGD voert minimaal de taken uit die in deze wet omschreven staan:

  • algemene bevorderingstaken (artikel 2), zoals de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde.
  • jeugdgezondheidszorg tot 19 jaar (artikel 5).
  • ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a).
  • infectieziektebestrijding (artikel 6).

Bij de totstandkoming en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid hebben GGD’en vaak een adviserende rol en ondersteunen ze de afdeling Volksgezondheid van de gemeente. Per GGD en dus gemeente kan dit verschillen. Vaak adviseert de GGD gemeenten vanuit verschillende afdelingen. Dat contact verloopt vaak via verschillende beleidssectoren. Van belang is dat GGD en gemeente duidelijke afspraken maken over de taakverdeling bij de totstandkoming en uitvoering van gezondheidsbeleid en de invulling ervan.

Adviesfunctie GGD

De gemeente (B en W) heeft de wettelijke taak (Wpg artikel 16) om voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheidszorg, advies te vragen aan de GGD. Om deze taak goed en tijdig uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat de GGD en gemeente afspraken maken over het inwinnen van advies. Bekijk de voorbeelden van de invulling van deze taak

Directeur publieke gezondheidszorg

Sinds 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet publieke gezondheid van kracht. Eén van de gevolgen daarvan is het aanstellen van een Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Deze is verantwoordelijk voor de GGD en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). De wetswijziging heeft tot gevolg dat het aantal GGD’en teruggebracht wordt van 28 tot 25, waarbij de werkgebieden overeenstemmen met de veiligheidsregio’s. Doel is om bestuurlijke en operationele eenheid te creëren voor de bestrijding van een (infectieziekte)crisis.

Meer informatie

Kijk ook eens bij:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer