U bent hier

Regionale ondersteuningsstructuur (ROS)

Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) adviseren en begeleiden de eerste lijn en betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijk. Doel van de ROS is iedereen zinnige en zuinige zorg dichtbij huis te blijven bieden.

Rol ROS

ROS’en hebben goede kennis van de eerste lijn en veel ervaring in hun regio. Samen met de eerste lijn en andere betrokkenen zetten zij zich in om de zorg en ondersteuning van wijkbewoners slimmer en efficiënter te organiseren. ROS’en treden hierbij op als onafhankelijke bruggenbouwer, zodat men elkaar weet te vinden, cultuurverschillen weet te overbruggen en goed met elkaar kan samenwerken.

Voor wie?

ROS’en werken voor de eerste lijn. Voor huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, wijkverpleegkundigen, diëtisten en apothekers. Daarnaast werken ROS’en actief samen met landelijke en regionale partners voor het realiseren van gezonde wijken. Met patiëntenorganisaties, kennisinstituten, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.

Voorbeeld: ROS verbindt vraag en aanbod in het Land van Cuijk

“Als regioadviseur van een ROS behoort het tot mijn taak om vraag en aanbod te verbinden. In het Land van Cuijk waren vijf gemeenten op zoek naar input voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Eerst zijn de gemeenten en vertegenwoordigers van de eerstelijn met elkaar in contact gebracht. Later is deze kennismaking uitgebreid met de GGD. Tijdens een bijeenkomst hebben de organisaties vijf speerpunten geformuleerd die een relatie hebben met hun organisatie én lokaal gezondheidsbeleid. Er is door de vijf gemeenten een strategische conferentie belegd waarin twee van deze punten zullen worden uitgewerkt door eerstelijns partijen, de GGD, het bedrijfsleven en de wethouders van de vijf gemeenten. - Riky de Veth, Stichting Robuust

Landelijk netwerk

Voor hun maatschappelijk opdracht ontvangen ROS’en financiering van het ministerie van VWS. Gezamenlijk vormen de ROS’en een landelijk dekkend netwerk dat kennis en ervaring uit de regio’s uitwisselt en bundelt. Op thema’s zoals wijkgericht werken, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyse’s, GGZ, ouderenzorg, geboortezorg. De ROS’en zijn aangesloten bij InEen, brancheorganisatie van de eerste lijn.

Meer informatie

Het landelijke ROS-netwerk is bereikbaar via info@ros-netwerk.nl of www.ros-netwerk.nl.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer