U bent hier

Voordelen wijkgericht werken

Werken aan een gezonde wijk betekent inzetten op gezonde bewoners, met een gezonde leefstijl, gezonde zorg, een gezonde leefomgeving en gezond meedoen. Mensen in een gezonde wijk kunnen zichzelf beter ontwikkelen en langer zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. De verwachting is dat zij op die manier minder maatschappelijke ondersteuning en (gezondheids)zorg nodig hebben.

Integraal werken aan gezondheidsbevordering kan op lokaal, regionaal of gemeentelijk niveau. Het werken op wijkniveau heeft echter een aantal specifieke voordelen.

Voordelen wijkgerichte gezondheidsbevordering

  1. Betrokken en krachtige burgers. Burgers voelen zich direct betrokken bij problemen in hun eigen wijk en lijken eerder geneigd mee te denken met oplossingen voor deze lokale problemen. Daarnaast wordt de wijk gezien als een belangrijke ontmoetingsplaats voor burgers, waar sociale cohesie en samenwerkingsrelaties ontstaan. Ook bevordert samenwerken in de wijk aan gezondheidsbevordering empowerment van de bewoners. 
  2. Goede schaalgrootte voor oplossen problemen. De wijk wordt gezien als een goede schaalgrootte om problemen in de wijk op het gebied van gezondheid en welzijn op te sporen en op te lossen. Vragen van bewoners kunnen door deze lokale samenwerking op een integrale wijze worden beantwoord en mogelijke problemen vroegtijdig en preventief worden aangepakt. Ook worden collectieve problemen in een wijk zichtbaar.
  3. Focus. De wijk, buurt of dorp is een vindplaats voor mensen met gezondheidsachterstanden. Door  een keuze te maken voor een wijk of buurt waar de problemen het grootste zijn, worden geld en middelen ingezet waar ze het hardste nodig zijn.
  4. Eén aanspreekpunt. De sociale wijkteams in een wijk zorgen ervoor dat wijkbewoners vaste contactpersonen hebben en minder zorg- en hulpverleners over de vloer krijgen. 
  5. Efficiënte dienstverlening. Door te sturen op samenhang en een integrale aanpak in de wijk worden initiatieven en interventieaanbod onderling goed afgestemd. Lokale partijen bundelen zo hun krachten, waardoor zij kosten verdelen en de kans op effect vergroten. 
  6. Effectieve dienstverlening. Laagdrempelig aanbod van zorg en hulp in de wijk, kan voorkomen dat burgers een beroep moeten doen op zwaardere en duurdere (tweedelijns)zorg of ondersteuning.
  7. Groot werkplezier. Het werken in een klein zelfstandig team met een afgebakende verantwoordelijkheid, het wijkteam, kan een groot werkplezier opleveren. Het wijkteam leert elkaar goed kennen en men is op de hoogte van elkaars activiteiten, waardoor iedereen snel kan schakelen.
  8. Planmatige aanpak. De speerpunten van het gemeentelijk gezondheidsbeleid krijgen planmatig en structurele aandacht.

Geraadpleegde literatuur

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer