U bent hier

Integrale aanpak valpreventie: pijler Fysieke en sociale omgeving

De fysieke leefomgeving heeft een grote invloed op de veiligheid van ouderen. Het is belangrijk dat bijvoorbeeld trottoirs goed en veilig begaanbaar zijn, ook voor ouderen met een rollator. En dat de eigen woning zo veilig mogelijk is ingericht. Op de volgende manieren kan een gemeente inspelen op een veiliger fysieke leefomgeving van ouderen:

 

  • Opgeleide vrijwilligers (Veiligheid.nl) voeren huisbezoeken uit voor het welzijnswerk voor ouderen of medewerkers van de thuiszorg. Deze vrijwilligers signaleren risico's en helpen ouderen om aanpassingen aan te vragen bij de juiste instantie.
  • Woonaanpassingen via de Wmo kunnen ook helpen om valongevallen te voorkomen. Veel burgers weten niet dat ze aanspraak kunnen maken op deze wet, bijvoorbeeld om beugels in de douche te plaatsen, of drempelhulpen te plaatsen.
  • De veiligheid van de openbare ruimte in kaart brengen in een bepaalde wijk met een wijkschouw. 
  • Een strooiprotocol met aandacht voor gebieden waar veel ouderen wonen. Het verdient in dat geval aanbeveling ook de trottoirs te bestrooien.
  • Door woningen te laten bouwen volgens het WoonKeur, zijn er voldoende veilige en geschikte woningen voor ouderen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer