U bent hier

Integrale aanpak valpreventie: pijler Signalering en ondersteuning

Valrisico’s worden verminderd met goede signalering en ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen.

Signalering en advies

Ouderen schatten het risico op een val met letsel veel te laag in. Om die reden zijn zij niet geneigd om preventiemaatregelen te nemen. Mensen met een verhoogd valrisico zijn eenvoudig te traceren, zodat valrisico's eerder gesignaleerd kunnen worden en ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De praktijkondersteuners kunnen hier bijvoorbeeld een grote rol in spelen.

Mogelijkheden voor signalering en advies:

 • Praktijkondersteuners en andere zorgverleners kunnen een verhoogd valrisico bij een persoon vast stellen (casefinding). Met de Valanalyse kunnen professionals in kaart brengen welke factoren het risico op vallen veroorzaakt (screening).  Vervolgens kunnen ze mensen op maat advies geven en doorverwijzen naar gemeentelijk aanbod.
 • Gemeenten kunnen een bijdrage leveren door activiteiten op het gebied van signalering en advies te faciliteren. Zo kan een gemeente de lokale welzijnsorganisatie financiële middelen bieden voor het afnemen van huisbezoeken.
 • Gemeenten kunnen in hun opdrachtverstrekking aan het welzijnswerk voor ouderen valpreventieve activiteiten opnemen.
 • Gemeenten kunnen samenwerken met door VeiligheidNL opgeleide vrijwilligers die huisbezoeken uitvoeren voor het welzijnswerk voor ouderen of medewerkers van de thuiszorg. Deze vrijwilligers kunnen risico's signaleren en ouderen helpen om aanpassingen aan te vragen bij de juiste instantie.

Ondersteuning

Bewegingsactiviteiten spelen een belangrijke rol bij het gezond en fit blijven van ouderen. Door in beweging te blijven, blijven ouderen mobieler, kunnen zij hun evenwicht beter bewaren, voelen zij zich fitter en lopen zij minder kans te vallen. Te weinig bewegen is een belangrijke risicofactor voor een val, maar tijdens de bewegingsactiviteiten kan ook aandacht worden besteed aan andere risicofactoren van valongevallen.

Door het gemeentelijke aanbod van sport- en beweegactiviteiten te vergroten en ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld via de eerstelijnszorg (praktijkondersteuners, thuiszorg) goed doorverwezen wordt, kan bereikt worden dat de ouderen die het het hardst nodig hebben, (meer) gebruikmaken van het aanbod.

Gemeenten kunnen het onderwerp valpreventie betrekken bij de besprekingen met het welzijnswerk voor ouderen. Het welzijnswerk kan valpreventie inbedden in de reguliere activiteiten, zonder dat daarvoor meteen nieuwe projectfinanciering nodig is.

Vragen voor gemeenten

 • Is er voldoende aanbod van ondersteuning die mensen helpt om valpreventieve maatregelen te nemen (door wie, aan wie en met welk resultaat)? Voorbeelden van ondersteuning zijn: het opzetten van een passend beweegplan, het nemen van maatregelen in huis en het verbeteren van de balans.
 • Zijn er rapportages of signalen uit bijvoorbeeld ouderenwerk beschikbaar voor beleidsformulering?
 • Wordt er bekendheid gegeven aan het beweegaanbod voor ouderen in de gemeente? Bijvoorbeeld via een beweeggids, in de krant of een blad voor leden van ouderenbonden (verzorgd door de provinciale sportraad)?

Interventies Valpreventie

Er zijn veel verschillende interventies die ingezet kunnen worden bij het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Het Interventieoverzicht Valpreventie geeft een goed overzicht van alle beschikbare interventies en mogelijkheden. 

  Filmpje: Hoe kun je vallen bij ouderen voorkomen?

  Mooi animatiefilmpje (2 min.) van Vilans voor zorgverleners. Wat kunnen zorgverleners doen om valongelukken bij ouderen te voorkomen?

  Ook gevonden

  Afdrukken:

  Via printer