U bent hier

Integrale aanpak valpreventie: pijler Voorlichting en educatie

Ook voor ouderen geldt dat het niet voldoende is om te weten hoe ze de kans op een val kunnen verminderen. Het belangrijkste is dat ze iets met die informatie kunnen doen. Dat kan bereikt worden door bijvoorbeeld het aanbieden van een bewegingsprogramma dat gericht is op vallen, of een klussenservice voor het verwijderen van risicovolle situaties in huis.
Met voorlichting en educatie creëren gemeenten draagvlak voor beleid. Als mensen zien waarom bepaalde maatregelen nodig zijn, zijn zij eerder geneigd om regels na te leven, rekening te houden met risico's en preventieve maatregelen te nemen.

De gemeente kan stimuleren dat er voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd die ouderen bewust maakt van de risico’s in om huis en de maatregelen die zij zelf kunnen treffen om de kans op vallen te verminderen en langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Ook kunnen er voorlichtingsbijeenkomsten over sport -en beweegmogelijkheden georganiseerd worden. Dit valt onder de publieke informatietaak van de GGD. Ook welzijnsorganisatie hebben hierin een belangrijke rol.

  Vragen voor gemeenten

  • Hebben burgers de juiste kennis, houding en vaardigheden?
  • Hebben de doelgroepen van beleid voldoende toegang tot informatie over het verminderen van risico's in huis (onderdeel van het Wmo-loket)?
  • Is er voldoende aanbod op het gebied van valpreventieactiviteiten en bewegen voor ouderen?

  Filmpje gemaakt door senioren: Tips voor in huis om niet te vallen

  Het filmpje 'Tips voor in huis om niet te vallen' werd gemaakt door drie vrouwen uit de doelgroep zelf die in beeld hebben gebracht wat volgens hen gevaarlijke situaties zijn in de diverse woonruimtes in huis. Ze geven een aantal tips om niet te vallen. 

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie op de website van VeiligheidNL

  Ook gevonden

  Afdrukken:

  Via printer