U bent hier

Voorbeeld integrale aanpak Valpreventie GGD Gelderland-Zuid

Hoe ziet jullie integrale aanpak eruit?

Sinds 2011 werkt de regio Nijmegen met een integrale aanpak valpreventie. Deze aanpak is ontwikkeld door GGD Gelderland-Zuid en ZZG zorggroep (thuiszorg) en wordt samen met lokale partners in 16 gemeenten uitgevoerd. Dankzij subsidie van ZonMw (Preventiekracht Dichtbij Huis), tijdelijke bijdragen van een aantal gemeenten, VGZ en eigen bijdragen van de GGD en ZZG kon de aanpak worden opgezet en uitgevoerd. 

Een groot aantal professionals en seniorenorganisaties zetten zich in om een samenhangend geheel van activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren, en niet zonder resultaat. 

Onze aanpak richt zich op: gebruik van medicatie, moeilijk lopen en bewegen, slecht zien, duizeligheid en obstakels binnen en buiten. 

We werken samen met diverse partners in de wijk (thuiszorg, wijkverpleegkundige, huisarts, apotheker, fysiotherapeut, ergotherapeut, judobond, dansschool, ouderenadviseur Welzijn, ouderenbond etcetera). Voor zowel fitte, vitale ouderen als de meer kwetsbare ouderen is er een divers aanbod van activiteiten: van voorlichtingsbijeenkomsten, dansworkshops en valpreventietrainingen tot beweegstimulerende activiteiten en rollatorkeuringen- en trainingen. Daarnaast worden professionals geschoold om het risico op vallen bij senioren vroeg te signaleren. 

 

Wat heeft de integrale aanpak valpreventie jullie regio tot nu toe opgeleverd?

  • 12 lokale werkgroepen met een samenwerkingsstructuur van ketenpartners (bijv. vrijwillige woon- en veiligheidsadviseurs, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, sport/beweegclubs;
  • Een regionale infrastructuur (denk aan projectleiding, een handleiding, jaarlijkse valpreventiemaand, digitale nieuwsbrief, kennisuitwisseling voor professionals);
  • Een breed, samenhangend aanbod van activiteiten voor verschillende groepen senioren (o.a. informatiebijeenkomsten, valtrainingen en rollatoractiviteiten); 
  • Pilots met nieuwe interventies (bijv. screening op basis van medicatie, (e)bike-training); 
  • Intensieve samenwerking met VeiligheidNL en het regionaal valpreventie netwerk Nijmegen (RVNN), en afstemming met zorg- en welzijnsorganisaties en seniorengeledingen.

 

Waarom werken jullie integraal aan valpreventie? 

Uit de ouderen- en volwassenmonitor van de GGD blijkt dat 16% van de zelfstandig wonende 65-plussers in de laatste drie maanden is gevallen. Het risico op vallen neemt toe met de leeftijd: bij 75-plussers is dit percentage 21% en bij 85-plussers 28%. Bij ouderen met dementie kan het percentage vallers oplopen tot 66% (bron: UMC Utrecht). Sommige ouderen vallen meerdere keren per jaar. 

Waarschijnlijk is de problematiek nog groter dan deze cijfers laten zien: de meeste valincidenten zonder letsel worden namelijk niet gemeld. Ouderen erkennen zelf vaak niet het hoge risico op vallen. Ook zijn zij zich nog onvoldoende bewust van de grote gevolgen van een val, zoals verlies van zelfstandigheid en traag herstel bij bijvoorbeeld een heupfractuur.

 

Welke aandachtspunten zijn er als je integraal werkt? 

Aandachtspunt is dat je in de lokale werkgroepen ook te maken hebt met uitvoerders. Je moet er voor waken dat uitvoerders het eigen belang  voorop stellen. We willen een integrale aanpak waarin alle partijen binnen hun eigen werk bijdragen aan valpreventie-interventies.

Tips om de doelgroep te bereiken

Het merendeel van de zelfstandig wonende 65-plussers komt nog niet daadwerkelijk in actie om iets te doen aan valpreventie. Toch is het belangrijk om mensen in een vroeg stadium attent te maken op risicofactoren en vooral op wat ze zelf kunnen doen om de kans op vallen te verkleinen. Daarnaast zijn er veel ouderen met een hoog valrisico die logischerwijs niet zo mobiel zijn. Bij rollatorkeuringen en -trainingen is de opkomst dan ook vrij laag, omdat deze mensen niet ver kunnen lopen.

Een aantal ideeën om de verschillende doelgroepen te bereiken: 

  • Tijdens een reguliere beweegactiviteit waar ouderen toch al komen (Meer bewegen voor ouderen, countrydansen, wereld/volksdansen) wordt ook aandacht besteed aan valtechnieken; 
  • Tijdens bingo, of een informatiemarkt voor senioren worden rollators gekeurd; 
  • Mensen die een rollator aanschaffen krijgen meteen een kaartje/uitnodiging mee voor een aankomende rollatortraining.

Meer informatie

Voor meer informatie over de integrale aanpak valpreventie in de regio Nijmegen kijk op de website van GGD Gelderland Zuid of neem contact op met Nancy Albertz of Maaike Geertzen, beide projectleider. 

Kijk ook eens in de Handleiding integrale aanpak valpreventie regio Nijmegen, waar u onder andere leest welke preventieve activiteiten er zijn. 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer