U bent hier

Evalueren valpreventie

Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokaal valpreventiebeleid en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. U kunt het beleid op drie niveaus evalueren: door het proces te beoordelen, de bereikte effecten te meten en door de voortgang te monitoren.

Waarom evalueren?

  • Evalueren helpt bij het tussentijds bijsturen en het opstellen van verbeterpunten voor nieuw beleid.
  • Evalueren geeft inzicht in de succesfactoren van uw werk.
  • Evalueren houdt bestuur, samenwerkingspartners en burgers betrokken.
  • Evalueren helpt bij verantwoording, agendering en financiering.

Soorten evaluaties

  • Procesevaluatie: beoordelen of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
  • Effectevaluatie: nagaan of een interventie het gewenste effect heeft.
  • Monitoring: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over de verschillende soorten evaluatie en de doelen waarvoor u ze kunt toepassen? Kijk bij de algemene informatie over soorten evaluaties.

Procesevaluatie valpreventie

Een procesevaluatie brengt in kaart hoe en onder welke omstandigheden een interventie wordt geïmplementeerd (wat ging goed, wat ging slecht, waarom?), bij wie de interventie wel en niet is aangekomen, en of de interventie wordt begrepen en gewaardeerd door de doelgroep en intermediairs.

Effectevaluatie valpreventie

Lokaal beleid voor het voorkomen van (ernstige) valongevallen kan effect hebben op verschillende niveaus:

  • Effect op het aantal ongevallen, ernst van het letsel of risico op een letsel.
  • Effect op het gedrag, bijvoorbeeld het kopen en ophangen van rookmelders.
  • Effect op de meest belangrijke gedragsdeterminanten, zoals kennis van maatregelen om brand te voorkomen of de mate waarin iemand het risico op letsel door brand inschat.

Bij de meting van gedrag kunt u gebruikmaken van resultaten uit procesevaluaties. Deze gegevens helpen om een antwoord te krijgen op de vraag waarom bepaalde interventie-effecten wel of niet zichtbaar zijn.

Ook kunt u gebruikmaken van aanvullend onderzoek. Daarbij gaat het vooral om kwantificeerbare gegevens, zoals het aantal ouders dat een traphekje in huis plaatst. Effecten op de gedragsdeterminanten worden gemeten door goede registratiesystemen of afzonderlijke onderzoeken van bijvoorbeeld universiteiten, hogescholen, GGD’en en onderzoeksbureaus.

Communicatie over de voortgang

Blijkt uit de evaluatie dat er voortgang is geboekt? Valpreventie is een zaak van lange adem. Tussentijdse mijlpalen vormen een goede aanleiding om te communiceren over successen. Als dat op een aansprekende manier gebeurt, levert het de nodige media-aandacht op en houdt u belanghebbenden betrokken en enthousiast. Neem communicatie daarom op in het evaluatieplan.

Aandachtspunten en basisstappen

Een evaluatie hoeft niet groot of duur te zijn. Er is niet één juiste vorm van evalueren. De manier van evalueren hangt af van wat u wilt weten en waarom. Begin tijdig met het maken van plannen voor de evaluatie, zodat u alle acties vanaf het begin kunt volgen. 

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer