U bent hier

Evalueren valpreventie

Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokaal valpreventiebeleid en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. U kunt het beleid op drie niveaus evalueren: door het proces te beoordelen, de bereikte effecten te meten en door de voortgang te monitoren

Op deze pagina leest u welke indicatoren en instrumenten u voor de verschillende evaluatieniveaus kunt gebruiken.

Effectevaluatie

Met een effectevaluatie kunt u in kaart brengen in hoeverre u de eerder gestelde doelen behaald heeft. Mogelijke indicatoren (deze hangen dus af van uw doelen) waarop u effect kunt meten zijn:

 • Verandering in het aantal valincidenten en minder letsel door een val.
 • Verandering in gedrag (afname valangst).
 • Veranderingen in risicofactoren voor vallen (loopvaardigheid, mobiliteit, spierkracht, balans).
 • Verandering in omgeving (huis en woonomgeving).
 • Afname valrisico.
 • Toename in kwaliteit van leven.
 • Toename van de ervaren gezondheid.

Monitoring

Door middel van monitoring houd je zicht op de voortgang van de beoogde resultaten. Welke interventies en maatregelen van het uitvoeringsplan zijn uitgevoerd en welke doelgroepen worden bereikt zijn daarnaast vragen die door middel van monitoring beantwoord kunnen worden.

Instrumenten effectevaluatie en monitoring

 • Monitoring van de uitvoering (frequentie van valpreventie activiteiten, deelnemersaantallen).
 • Monitoring van de doelgroep (leeftijd, geslacht, etniciteit, SES). 
 • Valrisico: aantal uitgevoerde multifactoriële risico-inventarisatie.
 • Valanalyse (inventarisatie valrisico 65+ door de eerstelijnszorg).
 • Meten van veranderingen in risicofactoren voor vallen (bijvoorbeeld met de Up&Go-test, een handknijpkracht test, 6 minutenwandeltest).
 • Letselinformatiesysteem (LIS is een digitale registratie met persoons- en toedrachtgegevens, waarbij wordt aangesloten op de huidige beschikbare registratie van patiënten op de SEH).

Procesevaluatie

Met behulp van een procesevaluatie kan de gemeente beoordelen of interventies of beleid op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Lees meer over het doen van een procesevaluatie in het algemeen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer