U bent hier

Landelijke kaders valpreventie

Kamerbrief over Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (2016-2019)

In december 2015 is de kamerbrief over Landelijke nota gezondheidsbeleid (2016-2019) verschenen. De uitgangspunten uit de vorige nota ‘Gezondheid Dichtbij’ blijven van kracht:

  • De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.
  • Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
  • Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
  • Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Aanbevelingen beleidsbrieven

De voormalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Klink heeft in een beleidsbrief over valpreventie naar de Tweede Kamer aangegeven valpreventie van senioren in de komende jaren extra nadruk te willen geven (herhaald in de beleidsbrief Versterking Preventieve Gezondheidszorg voor Ouderen. Als rode draad in de aanbeveling loopt het stimuleren van onderzoek naar de effectiviteit en onderlinge samenhang van interventies, die zo goed mogelijk bij de beschikbare wetenschappelijke kennis moeten aansluiten.

Landelijke initiatieven

Op het gebied van valpreventie onder ouderen zijn er twee landelijke initiatieven voor samenwerking:

  • Het Kennisnetwerk Valpreventie Senioren biedt een nationaal platform voor zorgprofessionals die hun kennis willen versterken op het gebied van valpreventie bij ouderen door praktijk- en wetenschappelijke ervaringen te delen.
  • Binnen het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel bevordert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verkeersveiligheid van ouderen. Dat gebeurt in samenwerking met onder andere de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen), Veilig verkeer Nederland en de Fietsersbond. Voorbeelden van projecten zijn mobiliteitsevenementen en fiets- en scootmobieldagen.

Landelijke organisaties

Naast lokale partijen en burgers kan de gemeente ook samenwerken met verschillende landelijke organisaties:

  • VeiligheidNL kan gemeenten adviseren over: de invulling van valpreventiebeleid, de partijen die daarbij kunnen worden betrokken en de Businesscase Valpreventie.
  • Het Kenniscentrum Sport biedt advies en deskundigheidsbevordering en geeft inzicht in effectieve interventies op het gebied van stimuleren van meer bewegen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer