U bent hier

Samenwerken rond valpreventie

Een integrale aanpak van valpreventie vereist een goede samenwerking tussen meerdere partijen. Dat geldt zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Zo worden de krachten gebundeld van bijvoorbeeld burgers, beleidsterreinen, andere gemeenten in de regio, relevante organisaties en de zorgsector.

Het belang van samenwerking

Toch is het de investering waard. Samenwerken is van cruciaal belang voor het slagen van preventiebeleid omdat elke lokale partij weer een ander aandeel of een andere rol in die preventie heeft. Als dit goed wordt afgestemd, wordt gezamenlijk een integrale preventieve aanpak uitgevoerd.

Preventie en zorg

De meeste zorgverleners (zowel artsen, verpleegkundigen als paramedici) zijn op enigerlei wijze met preventieve activiteiten bezig, maar de mogelijkheden van preventie in de zorg wordt nog niet optimaal benut.

In de zorgsector vinden ook allerlei preventieve activiteiten plaats. Op het gebied van valpreventie valt hierin nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een valrisicotest en valanalyse (Veiligheid.nl) door een praktijkondersteuner van een huisarts of voorlichting over blessure preventie door een fysiotherapeut.

Voorbeeld: samenwerken rond valpreventie

De Valanalyse 65+ helpt zorgverleners om in korte tijd het valrisico onder 65-plussers te inventariseren, zodat advies op maat mogelijk is. Deze erkende interventie van VeiligheidNL wordt in enkele Woerdense wijken ingezet als onderdeel van een pilot valpreventie. Leefstijlcoach Maarten Stiggelbout en praktijkondersteuner Chellie Heijmans vertellen over Valanalyse 65+, een voorbeeld van een wijkgerichte leefstijlinterventie waarin professionals uit de huisartsenpraktijk een belangrijke rol hebben. 

Burgerparticipatie

Voor een gemeente kan het van groot belang zijn om samen te werken met burgers of verschillende doelgroepen binnen de gemeente. Burgerparticipatie is een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van valpreventie. Een gemeente kan bijvoorbeeld ouderen betrekken in het opzetten van een goed beleid voor het voorkomen van ernstig valletsel, maar ook verzorgers, welzijnswerkers en zorgaanbieders.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer