U bent hier

Intersectorale samenwerking bij valpreventie

Veel van de risicofactoren van valletsel zijn niet direct vanuit gezondheidsbeleid te beïnvloeden, maar vereisen maatregelen op andere gemeentelijke beleidsterreinen, zoals openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid, welzijn, ouderen- en sportbeleid. Zo komt veiligheid in relevante settings aan bod: in de wijk, in het verkeer, in verzorgingshuizen en bij de inrichting van openbare ruimten. Als gevolg daarvan zijn er vaak veel partijen betrokken bij het vormen van gezondheidsbeleid.

Gezamenlijk inzetten op veiligheid

De verschillende sectoren van een gemeente kunnen gezamenlijk inzetten op veiligheid door samen te werken voor de doelgroepen sport, jeugd (0-23) als ouderen (65+). Zo komt veiligheid in relevante settings aan bod: in de wijk, in het verkeer, op scholen, in bejaardentehuizen, bij openbare zwembaden en speeltuinen.

Valpreventie, Wpg en Wmo

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de preventieve zorg voor ouderen vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten kunnen sectoren als wonen, welzijn, vervoer en (preventieve) zorg in hun aanpak aan elkaar koppelen om tot maatwerk te komen. Beter gebruik van sociale netwerken van ouderen en de mogelijkheden van mantelzorg en vrijwilligerswerk staan voorop. Zo kunnen ouderen met gerichte ondersteuning langer zelfstandig leven en meedoen aan de maatschappij.

Valpreventie bij ouderen is niet alleen kosteneffectief, maar kan ook een middel zijn om participatie van ouderen te waarborgen. Tevens draagt het bij om eenzaamheid en depressie tegen te gaan en bevordert het de fysieke conditie van ouderen. Zo kunnen activiteiten voor valpreventie meerdere doelen dienen.

De GGD en gemeente kunnen samen plannen uitwerken voor valpreventie binnen de Wmo. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het koppelen van huisbezoeken voor het signaleren van eenzaamheid aan een huisbezoek om veiligheidsadviezen te geven. Een andere voorbeeld is het inzetten van het Wmo-loket voor het adviseren over valpreventie en het promoten van valpreventie activiteiten.

Voorbeeld: Kerkrade In Balans

De gemeente Kerkrade en CZ Groep hebben onder gemeentelijke regie een integraal valpreventieprogramma ontwikkeld. Kerkrade heeft ongeveer 3.500 Wmo-cliënten (alle leeftijdsgroepen, met meerderheid van 65-plussers). Veel van hen hebben al een valincident meegemaakt en hebben als gevolg daarvan zorgkosten gemaakt of verzocht om een individuele Wmo-voorziening. Adequate valpreventie kan hogere zorgkosten en een verdere vraag naar Wmo-voorzieningen aanzienlijk beperken of voorkomen en de kwaliteit van leven verder verhogen. - Gemeente Kerkrade

Samenwerken met afdeling Infrastructuur/Openbare ruimte

Strategische plannen voor Infrastructuur en Milieu zoals het Strategische Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 (Rijksoverheid.nl) geven concrete aanknopingspunten voor het realiseren van gezamenlijke doelstellingen.

Valpreventie integreren binnen de lokale informatie en adviespunten

Binnen de Wpg, Wmo en de landelijke nota 'Gezondheid dichtbij' wordt gesproken over een informatie en adviespunt. Zorg dat vanuit dit punt ook informatie wordt verstrekt over valpreventie.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer