Complexe gezondheidsproblemen worden lokaal en regionaal steeds vaker aangepakt met integraal beleid en samenwerkingsverbanden. Integraal  werken wordt ook steeds belangrijker omdat diverse sectoren en partijen binnen en buiten de volksgezondheid (zoals preventie, zorg, ruimtelijke ordening, scholen en bedrijven) overlappende taken of doelen hebben. Denk aan thema’s als gezond gewicht en bewegen, participeren in de buurt, een gezonde inrichting van de leefomgeving of de aanpak van gezondheidsachterstanden.

Integraal werken leidt vaak tot vragen als: hoe krijg ik draagvlak, hoe maak ik goede beleidskeuzes en hoe werk ik samen met een andere sector? In het onderstaande overzicht staan tools die hierbij kunnen helpen, zoals meetinstrumenten, stappenplannen, checklists en werkvormen.

In het rapport Keuzepakket met tools voor integraal werken op lokaal en regionaal niveau is meer achtergrondinformatie per tool te vinden (pagina 25 t/m 44).

Onderwerp Instrument
Gezondheidssituatie

Hoe maak ik de gezondheidssituatie inzichtelijk?

Beleidskeuzes

Welke beleidsterreinen heb ik nodig?

Draagvlak in netwerk

Heb ik voldoende draagvlak in het netwerk?

Samenwerken

Hoe reflecteer ik op samenwerking?

Beleidsintegratie

Heb ik gezondheid geïntegreerd in het beleid?

Kosten-baten

Welk maatschappelijk rendement kan ik laten zien?

 

Denkkader

Hoe kan ik integraal denken verbreden?

Inspireren

Hoe kan ik grenzen verleggen?

De partijen waarmee dit overzicht met tools tot stand is gekomen zijn partners die nauw betrokken zijn bij het lokale en regionale veld (PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. , Platform31, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio NL & RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de negen onderzoeksgroepen uit het consortium Instruments voor Integrated Action (i4i). Dit overzicht met tools voor integraal werken is geen uitputtend overzicht.

Meer informatie:

De instrumentenwijzer van MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken  en Sociaal werk Nederland

Referenties en bronnen

  1. Koperen T., Community analyse. 2012.
  2. Storm I., Savelkoul M., Busch M., Maas J., Schuit A., Intersectoraal samenwerken in de aanpak van gezondheidsachterstanden 2010.
  3. Storm I., Toolkit i4i. 2014.