Lokaal gezondheidsbeleid: landelijke inventarisatie 2017

In 2017 is (in opdracht van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kwalitatief onderzoek verricht naar preventief gezondheidsbeleid van gemeenten. Doel hiervan was 1) overzicht krijgen van gemeentelijke beleidsplannen voor gezondheidsbevordering, het voorkomen en verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen en preventieve ouderengezondheidszorg 2) inzicht krijgen in welke soorten partijen deze beleidsplannen uitvoeren 3) landelijk beeld geven van het lokale preventieve aanbod voor ouderen en jeugd. Bekijk het rapport Lokaal gezondheidsbeleid: landelijke inventarisatie 2017

Lokale nota's volksgezondheid

Rotterdam Vitale stad

De Nota Publieke Gezondheid Vitale stad 2016-2020 van de gemeente Rotterdam is een goed voorbeeld van een integrale nota. Er wordt niet alleen ingezet op het stimuleren van gezond gedrag en verbetering van de luchtkwaliteit. De verbinding van gezondheidsbeleid met het Rotterdamse werrkgelegenheids- en onderwijsbeleid, met maatregelen op het gebied van sport, activering en welzijn, biedt kansen voor een vitaler Rotterdam. Bekijk ook het filmpje over Rotterdam Vitale stad.

Een gezonder Amersfoort in 2022

De Beleidsnota Gezondheid 2017-2022 - een gezonder Amersfoort in 2022 is samen met professionals en inwoners tot stand is gekomen. De gemeente Amersfoort wil meer integraal gaan werken om ook de inwoners met een gezondheidsachterstand te bereiken. Daarvoor breidt de gemeente de Gezonde Wijk-aanpak de komende jaren uit naar heel Amersfoort. Op basis van de gezondheidsnota is een infographic van het nieuwe beleid gemaakt. 

Nota volksgezondheid gemeente Utrecht

Bekijk ook de Nota volksgezondheid 2015-2018 van gemeente Utrecht.

Gecombineerde nota's publieke gezondheid en sociaal domein

Beleidsnota Meedoen is Gezond in Zeist

In de beleidsnota Meedoen is Gezond (2017 – 2020) van de gemeente Zeist wordt gezondheid integraal benaderd. Dit betekent een brede aanpak op bewegen en gezond gewicht, mentale weerbaarheid en alcoholpreventie en bij de implementatie van de gezonde wijkaanpak in twee wijken. Beide aanpakken zijn gericht zowel op het individu (kennis, vaardigheden en gedrag) als op de brede omgeving (veilig en groene omgeving, steun en samenhang in de buurt, en samenwerking tussen zorg en welzijn).

Nota welzijn vitale dorpen

In de gecombineerde nota WPGWet publieke gezondheid en WmoWet maatschappelijke ondersteuning  ‘Nota welzijn Vitale Dorpen’ leest u hoe de gemeente Utrechtse Heuvelrug haar dorpen vitaal houdt, zodat elke inwoner mee kan doen aan de samenleving. Door actief te blijven, te sporten en contact te hebben met anderen hebben mensen minder en later zorg nodig. Ook is hun welbevinden groter. Belangrijke onderwerpen in de nota zijn dan ook gezonde leefstijl, sportparticipatie en psychisch welbevinden. 

Meedoen! in het sociaal domein in gemeente Rheden

Meedoen! is een integraal meerjarenbeleidskader (2017-2020) van de gemeente Rheden voor het sociaal domein en is erop gericht dat inwoners gezond, veilig en gelukkig in de samenleving kunnen meedoen. In de Rhedense aanpak is het belangrijk dat inwoners én partners actief worden betrokken bij het beleid en de uitvoering daarvan binnen het Sociaal Domein.

Regionale nota's volksgezondheid

Van signaalrood naar bronsgroen in Zuid-Limburg

Het is de ambitie van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten om de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburgers ten opzichte van de rest van Nederland in te lopen. Met hun regionale gezondheidsbeleid willen zij in 2016-2019 dan ook 'van signaalrood naar bronsgroen'. Bekijk ook de animatie van GGD Zuid-Limburg over de regionale gezondheidsnota.

Meer informatie

Meer voorbeeldnota's vindt u op de website van de VNG.