U bent hier

Tips voor burgerparticipatie in gemeente en wijk

Opstarten van burgerparticipatie

 • Breng in kaart welke bewoners al actief zijn in de gemeente en wijk op gebied van gezondheid of aanverwante zaken.
 • Sluit aan bij bestaande burgerinitiatieven met raakvlakken met gezondheid, zoals groen, veiligheid, wijkinrichting en werk samen met deze professionals zoals de wijkmanager, sportbuurtcoach, opbouwwerker Welzijn, etc.
 • Zorg voor draagvlak voor het toepassen van burgerparticipatie in de eigen organisatie. Burgerparticipatie is van invloed op het proces en het resultaat. Dit resultaat kan anders zijn dan men vooraf voor ogen had.

Samenwerken met bewoners

 • Zorg voor een zo representatief mogelijke groep van bewoners om mee samen te werken, zowel qua leeftijd, (culturele) achtergrond, opleidingsniveau, etc. Betrek niet alleen bewoners die al actief zijn.
 • Benut de kennis, vaardigheden en capaciteiten van de bewoners.
 • Breng in kaart wat de vraag en het aanbod is en breng dit bij elkaar.
 • Zorg voor terugkoppeling naar bewoners, laat de resultaten zien

Bereiken van inwoners

 • Zoek de inwoner op en neem hiervoor de tijd! Beweeg in de wijk. Er zijn veel manieren, zoals een portiekgesprek, een panelgesprek of focusgroepsgesprek.
 • Sluit aan bij organisaties en instellingen in de wijk die al samenwerken met bewoners.
 • Sleutelfiguren zijn van belang voor het bereiken van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld een vrouw uit de moskee of de eigenaar van een theehuis.
 • Maak gebruik van netwerken waar bewoners al samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan cliënten- en patiëntenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, scholen, activiteiten van welzijnsorganisaties, bewonerscommissies en -raden en zelforganisaties (kerk, moskee, etc).
 • Maak gebruik van social media om groepen te bereiken.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer