Zelf aan de slag met uw lokale aanpak om armoede en gezondheid te verbinden? Op deze pagina vindt u instrumenten die u kunt inzetten om uw aanpak vorm te geven.

Gesprekstool voor gemeenten

Verwey-Jonker, PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. en Platform 31 hebben samen met verschillende gemeenten een gesprekstool ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het succesvol combineren van armoede- en gezondheidsbeleid. U brengt aan de hand van de tool in kaart wat u al doet en scherpt aan wat uw ambities zijn.

Inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid

Het inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid van PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. en Platform 31 geeft professionals bij gemeenten en andere organisaties zoals welzijnsorganisaties of GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en, inspiratie, nieuwe inzichten en praktische handvatten om armoede, schulden en gezondheid gecombineerd aan te pakken.

Nibud

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting (not-for-profit) die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens. Voor professionals hebben zijn ook allerlei handige tools zoals de geldwijzer beschikbaar die u kunt gebruiken voor uw aanpak.

Tipkaarten

Op basis van literatuuronderzoek en interviews met praktijkprofessionals en interventie-eigenaren heeft het Kenniscentrum Sport en Bewegen praktische tipkaarten ontwikkeld om jeugd uit lage inkomenswijken te binden en te behouden bij sport en bewegen. Deze tipkaarten zijn bedoeld voor praktijkprofessionals, zoals buurtsportcoaches en trainers bij sportverenigingen.

Factsheet

In de factsheet Armoede en Schulden 2019 van het G40-Stedennetwerk en Platform31 krijgen gemeenten inzicht in hun belangrijkste opgaven en concrete oplossingen om hier adequaat mee om te gaan.