Versterken van positieve gezondheid en mentaal vermogen

Depressiepreventie kan zich richten op het verminderen van risicofactoren maar (tegelijkertijd) ook op het versterken van het mentaal vermogen van mensen. De mentaal vermogen benadering is erop gericht de emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden van mensen te versterken. Dit vergroot het gevoel van welbevinden en daarmee de geestelijke gezondheid die de voorwaarden schept voor een optimale participatie van mensen. Daarmee biedt mentaal vermogen belangrijke aanknopingspunten voor het lokaal gezondheidsbeleid en de preventie van depressie. Lees meer over positieve psychologie 

Specifieke aandacht voor de kinderen van ouders met depressie

Kinderen van ouders met een depressie (of andere psychische aandoening) hebben een 3 tot 13 keer zo grote kans om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Omdat het een omvangrijke doelgroep betreft is lokaal preventiebeleid voor deze groep kinderen gewenst. Een goed voorbeeld daarvan is het Buitenshuisproject. Lees meer: Handreiking KOPP/KVO gemeenten.

Signaleren van depressie

Indien er al sprake is van een depressieve stoornis dan is vroegtijdige signalering en vroegtijdig ingrijpen van belang. Belangrijk is dat zorgverleners, ook binnen het onderwijs, de risicofactoren en signalen van een  depressie herkennen, maar ook van een subklinische depressie. Bij subklinische depressie zijn enkele symptomen van een depressie aanwezig, zonder dat al van een echte, klinische depressie gesproken kan worden. Vanuit preventief oogpunt is dit een belangrijke groep omdat bij hen de kans op het krijgen van een echte depressie hoger is dan bij mensen zonder deze klachten.

Preventieve interventies

Onderzoek toont aan dat depressie 20-30% minder voorkomt door de inzet van preventieve interventies. Het aanbieden van preventieve interventies volgens een stepped care methode kan de incidentie zelfs verminderen met 50%. Dit effect duurt twee jaar. Voor verschillende doelgroepen met beginnende depressieve klachten (subklinische depressie) zijn er effectieve interventies zowel in groepsverband als online. Bekijk ook de pijler fysieke en sociale omgeving van de integrale aanpak en de interventies voor depressiepreventie. 

Meer informatie

Informatie over stemmingsstoornissen op volksgezondheidenzorg.info.