De landelijke aandachtspunten kunnen als basis dienen voor het formuleren van lokale doelen. Een lokale probleemanalyse kan een prioritering ondersteunen. Soms treedt depressie gelijktijdig met andere gezondheidsproblemen op en is een samenhangende aanpak aan te bevelen.

Lokale doelstellingen en doelgroepen

Lokale doelen zijn haal- en evalueerbaar als ze ‘SMARTEen doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het…’ geformuleerd zijn. Daarom is het zinvol doelgroepen te specificeren naar verschillende eigenschappen:

 • Leeftijd (bijvoorbeeld kinderen van 8 tot 12 jaar, ouderen van 55 tot 75 jaar).
 • Risico's (bijvoorbeeld kinderen van een ouder met een psychische stoornis /verslaving, eenzaamheid, chronische ziekten, werkloosheid of het ontbreken van een beroepskwalificatie).
 • Setting (bijvoorbeeld wijk X, vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) -scholen).

Het is mogelijk om doelen te stellen op het gebied van:

 • Effecten, bijvoorbeeld afname van depressieve klachten, afname van (de invloed van) risicofactoren, toename van maatschappelijke participatie.
 • Processen, bijvoorbeeld het aantal personen dat bereikt is met voorlichting of het aantal deelnemers aan een cursus.

Voorbeelden van lokale doelen

Doelgroep Doel (SMARTEen doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het…)
Kinderen van 0 tot 4 jaar van ouders in de achterstandswijken X en Y
 • Signalering van alle moeders met depressieve klachten en advies/toeleiding naar preventieve ondersteuning (bijv. 'moeder-baby interventie' of ‘Piep zei de Muis’) door consultatiebureaus van het CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl in de wijken X en Y
Leerlingen van 12 tot 18 jaar op het vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en mbo (lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. )
 • Verbeteren van sociale vaardigheden bij alle jongeren in deze doelgroep
 • Docenten en ZAT-teams signaleren depressieklachten bij leerlingen en geven advies, bijvoorbeeld om een interventie via internet te volgen (bijv. Gripopjedip, Praten Online)
Jongvolwassenen van 18 tot 23 die bekend zijn bij lokale bureau's voor WWI (Wonen, Werk en Inkomen)
 • Verbeteren van de mentale vitaliteit van cliënten; toeleiding door WWI-consulenten naar preventieve ondersteuning
Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar die bekend zijn bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (CJG)
 • Versterken van opvoedvaardigheden van ouders door CJG
 • Verbeteren van weerbaarheid kinderen in opvanglocaties
Vrouwen met een migratie achtergrond die lid zijn van zelforganisaties
 • Voorlichting door VETC-consulenten (Voorlichting in eigen taal en cultuur)
 • Signaleren van depressieve klachten door het gezondheidscentrum en advies/toeleiding naar beweeginterventies door een leefstijladviseur
Mensen met een fysieke beperking die bekend zijn bij het WmoWet maatschappelijke ondersteuning -loket
 • Signaleren van depressieve klachten en advies/toeleiding naar begeleide zelfhulp door Wmo-consulenten
Ouderen (70+) uit gemeente A, B en C (landelijk gebied)
 • Voorlichting door GGZGeestelijke gezondheidszorg-preventie of wijkteam·
 • Signaleren van depressieve klachten en advies/toeleiding naar lokaal georganiseerde depressiepreventie door ouderenadviseurs