Project STORM (Strong Teens and Resilient Minds) 

Het STORM-project is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Dit met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen. Het project stimuleert de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren. 

Jongeren, ouders, school en regionale ketenpartners zoals JGZ Jeugdgezondheidszorg, gemeente en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst werken in dit project nauw samen. De GGD/JGZ neemt op een aantal Brabantse scholen klassikaal een digitale vragenlijst (CDI-II) af, gericht op screenen van depressieve klachten. Om leerlingen met sterke depressieve symptomen er snel uit te halen, is de uitslag van de screening al na één dag bekend. Daarna worden gepaste individuele of collectieve interventies aangeboden.

Lees meer over Project Storm op de website van GGZ Oost-Brabant

 

Buitenhuisproject 

Het Buitenshuisproject is een aanpak voor kinderen van ouders met psychische problemen (waaronder depressie), verslavingsproblemen of een licht verstandelijke beperking die in een onveilige thuissituatie leven. Het project zorgt ervoor dat het kind gedurende twee jaar gratis naar een reguliere opvang kan. Zo’n gezin wordt begeleid door een hulpverlener die een coördinerende rol heeft – de Linking-pin. 

Het buitenshuisproject is nu actief in 10 gemeenten in Nederland. Een van de goede voorbeelden van de uitvoering in dit project is gemeente Maastricht. In Maastricht hebben ze het project zo ingestoken zodat de verbinding tussen het voorveld en de GGZ Geestelijke gezondheidszorg sterker wordt. Deze gezinnen moeten dan ook via de volwassen-GGZ worden aangemeld bij de Linking-pin.  Dankzij het project is er een structurele samenwerking ontstaan met de volwassen GGZ en het voorveld, waardoor er kinderen die eerder onopgemerkt bleven, nu worden gesignaleerd en bij het voorveld op de kaart staan.

Lees meer over het Buitenhuisproject

 

THRIVE Amsterdam Mentaal Gezond

TRHIVE Amsterdam Mentaal gezond is een sociale beweging die de mentale gezondheid en veerkracht van alle Amsterdammers wil bevorderen. ‘To thrive’ betekent opbloeien. Daarbij is de inzet om de focus te verschuiven van ziekte en behandeling naar een populatiebenadering met een omgevingsaanpak, naar voorbeeld van Thrive in Londen en New York. 

Via Thrive komen Amsterdammers en organisaties, kennis en ervaring bij elkaar, lokaal en (inter)nationaal om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en aan te moedigen. Ze organiseren maandelijkse bijeenkomsten, agenderen mentale gezondheid, wisselen goede voorbeelden en ervaringen uit, ontwikkelen kennis en netwerkingen, inclusief onderzoek en monitoring, en werken aan een actieplan mentale gezondheid inclusief Werkagenda voor het Amsterdamse college van B&W. 

Lees meer over THRIVE Amsterdam Mentaal Gezond

 

MamaKits

In de regio’s Haarlem en Amstelland is een aanbod voor (aanstaande) moeders die niet goed in hun vel zitten. Het aanbod is onder andere gericht om een postpartum depressie te voorkomen. Dit aanbod bied laagdrempelige spreekuren die door vrouwelijke medewerkers worden gegeven die ook moeder zijn. De gesprekken zijn gratis. Mamakits wordt aangeboden vanuit GGZ inGeest en Prezens. Mamakits biedt ook scholingen voor POH Praktijkondersteuner Huisartsen -GGZ, huisartsen, verloskundigen, kraamverzorgenden en CJG Centra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl medewerkers om psychische klachten te signaleren bij (aanstaande) moeders.