Drugsgebruik en vooral drugshandel speelt zich deels af in de openbare ruimte. De gemeente kan daarop invloed uitoefenen met de Algemene Plaatselijke Verordening (APVAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) ), bijvoorbeeld door samenscholingsverboden en gebiedsverboden in te stellen.

Drugsvrije zones

Drugsgebruik in de openbare ruimte kan overlast met zich meebrengen. Sommige gemeenten hebben daarom een verbod op drugsgebruik in de APV opgenomen, ook wel een blowverbod genoemd. Het doel van zo'n bepaling is overlastbestrijding. De APV-bepalingen verschillen per gemeente, omdat de overlastproblematiek in elke gemeente anders is. In sommige omstandigheden kan een gemeente een APV-bepaling opstellen voor groepen mensen met een bepaald gedrag (zoals drugsgebruik), die zich niet mogen ophouden op een van te voren vastgestelde plek (bijvoorbeeld treinstations, speelplaatsen, parken).

Samenscholingsverboden

In het belang van de openbare orde kan uw gemeente samenscholingen van personen op bepaalde plekken verbieden. De noodzaak van een dergelijke verbod in de APV speelt vooral bij gemeenten waar drugshandel en drugsgebruik veel overlast veroorzaken.

Een samenscholingsverbod is bedoeld om de openbare orde te waarborgen, criminaliteit terug te dringen en de veiligheid en leefbaarheid in een buurt te verbeteren. Een samenscholingsverbod mag niet zonder duidelijke reden worden toegepast. Er moet sprake zijn van een aantoonbare (dreigende) verstoring van de openbare orde.

Gebiedsverboden

Uw gemeente kan voor een bepaalde periode een gebiedsverbod opleggen aan personen die de openbare orde ernstig verstoren (artikel 172 van de Gemeentewet). Ook kan de burgemeester een verwijderingsbevel of een verblijfsontzegging uitvaardigen (artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet).

Meer informatie

Instrumentarium drugsoverlast