Ouders vormen een belangrijke doelgroep voor drugspreventie bij jongeren omdat zij hun kinderen normen bijbrengen, de eerste gesprekken over drugs kunnen aangaan en een taak hebben in het uitoefenen van toezicht. Belangrijk hierbij is dat ouders zich gesteund voelen door een omgeving die oog heeft voor gezond gedrag van hun kind.

Drugs en opvoeding

Ouders hebben meer invloed op het middelengebruik van hun kind dan ze zelf vaak denken. Ze kunnen regels stellen, drugsgebruik en de gevolgen ervan bespreken en toezicht houden. Er zijn verschillende manieren om ouders daarbij te ondersteunen:

  • Verschillende websites bieden ouders informatie over het stellen van regels en het bespreken van drugsgebruik met hun kinderen. Voorbeelden zijn pratenmetuwkind.nl, drugsinfo.nl met de pagina Je kind en drugs
  • Via het CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl en de Jeugdgezondheidszorg bij de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst kunnen ouders advies krijgen over opvoeden en drugs. Tevens biedt het CJG online basisinformatie aan ouders en jongeren over drugs. Zo is er informatie over soorten drugs en over het bespreken van drugsgebruik.
  • Via de facebookpagina Opvoeding & Uitgaan krijgen ouders opvoedingstips over allerlei aan uitgaan gerelateerde vraagstukken, waaronder gebruik van drugs.

Voorbeeld: ouders betrekken bij drugs en opvoeding

Twee keer per jaar organiseert Happy Ouders in de binnenstad van Breda een 'avondje uit’ voor ouders. Ouders van 16-jarige pubers worden door de gemeente uitgenodigd om een kijkje te nemen in populaire horecabedrijven. Daarmee wil de gemeente ouders beter voorbereiden op het uitgaansgedrag van hun opgroeiende puber. Niet alleen horecaondernemers heten de ouders welkom in hun zaak, ook de gemeente, de politie en de instelling voor verslavingszorg geven informatie en praten met de ouders over veiligheid op straat, regels in de horeca en hoe daarmee om te gaan. Een theatergroep beeldt herkenbare opvoeddilemma’s uit.

Moeilijk te bereiken gezinnen

Sommige gezinnen voelen zich door reguliere preventie-activiteiten niet aangesproken, zoals allochtone gezinnen en gezinnen uit achterstandswijken. Een best practice-interventie voor deze gezinnen is de homeparty die door een aantal instellingen voor verslavingszorg wordt aangeboden. Ouders krijgen tijdens een huiskamerbijeenkomst voorlichting van een preventiewerker en leren vaardigheden om beter te kunnen omgaan met het experimenteren met of gebruiken van drugs door hun kinderen. Lees meer over de homeparty.

Jongeren in jeugdinrichtingen

Het programma Open en Alert voor zorg- en welzijnsinstellingen stimuleert organisaties tot een open houding tegen alcohol- en drugsgebruik maar tegelijkertijd tot een alerte aanpak van problemen die daaruit voortvloeien. Centraal staan het ontwikkelen van een eenduidig beleid, het versterken van de samenwerking met de instelling voor verslavingszorg en het verbeteren van de signalerings- en gespreksvaardigheden van professionals die werken met jongeren. Er is een offline en een online cursusaanbod voor deze professionals.

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB)

Voor organisaties die zich richten op mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), heeft het programma Open en Alert een apart LVB-programma. Daarnaast heeft Open en Alert een voorlichtings- en motivatieprogramma ontwikkeld: Bekijk ‘t nuchter. Het spel TRIP, een reis door de wereld van drank en drugs kan bij beide interventies worden gebruikt.