Omdat de meeste jongeren geen drugs gebruiken is het zaak voorlichtingsstrategieën zo gericht mogelijk in te zetten. De focus ligt op specifieke groepen jongeren die drugs gebruiken of die daar kwetsbaar voor zijn, bijvoorbeeld in het uitgaanscircuit of op hangplekken.

Drugsvoorlichting gericht op jongeren die uitgaan

In het uitgaanscircuit worden relatief veel drugs gebruikt. Voor jongeren die al drugs gebruiken, sluit de boodschap 'gebruik geen drugs' niet aan bij hun beleving. Voor deze groep is het effectiever de aandacht te richten op risicobeperking, waarbij wel altijd wordt gemeld: 'wil je geen risico lopen, gebruik dan niet.' Op drugsenuitgaan.nl kunnen jongeren die drugs gebruiken informatie vinden over drugs.  Ook kunnen zij de Red Alert appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. installeren om geïnformeerd te worden wanneer er drugs in omloop zijn met extra risico’s voor de volksgezondheid.

Voorlichting zou niet op zichzelf moeten staan. Alcohol en drugs bij evenementen. Leidraad voor gemeenten, is een overzicht van maatregelen die gemeenten kunnen nemen om problemen door alcohol- en drugsgebruik op evenementen te voorkomen.

Voorlichting voor en door jongeren

Peervoorlichters zijn jongeren die zich op vrijwillige basis inzetten om voorlichting te geven aan leeftijdsgenoten. Zij zijn getraind door professionals en richten zich op een specifieke doelgroep in een omgeving waar jongeren drugs gebruiken. Twee voorbeelden:

  • Unity is een vrijwilligersproject dat zich richt op het dance- en uitgaanspubliek, voornamelijk in de leeftijd van 16 tot 35 jaar dat alcohol of drugs gebruikt. Unity schenkt ook aandacht aan gerelateerde risico's zoals onveilige seks of rijden onder invloed. Onder begeleiding van een professional gebruiken de vrijwilligers informatiemateriaal maar ook hun eigen ervaringen om hun boodschap over te brengen. Verschillende instellingen voor verslavingszorg werken samen in dit project. Unity is erkend op niveau  goed onderbouwd.
  • CIA (Cannabis Intelligenge Amsterdam) traint jongeren om leeftijdgenoten in hun eigen taal voorlichting te geven. De doelgroep bestaat uit jonge Amsterdammers met een multiculturele achtergrond (12-20 jaar) die op een riskante manier softdrugs of alcohol consumeren.

Hoewel onderzoeken laten zien dat deze vorm van voorlichting het gebruik van drugs niet vermindert, levert het mogelijk wel een bijdrage aan het beperken van gezondheidsincidenten als gevolg van drugsgebruik.

Trainingen

Professionals die werkzaam zijn in settings waar jongeren hun vrije tijd doorbrengen (bijvoorbeeld horecapersoneel, coffeeshopmedewerkers, boa’s en jongerenwerkers)  kunnen een rol spelen in het beperken van (schade door) drugsgebruik. Er zijn verschillende trainingen die hen kunnen versterken in hun rol met betrekking tot verantwoord gastheerschap, goed barbeleid, herkennen van signalen en het aanspreken van jongeren op hun middelengebruik

Raadpleeg de website van de instelling voor verslavingszorg in uw werkgebied om te kijken welke scholingsmogelijkheden zij bieden. Ook het Trimbos-instituut geeft verschillende (online) trainingen.

Voorbeelden van trainingen:

 

Goed gastheerschap in de coffeeshop

De cursus Goed gastheerschap in de coffeeshop leert coffeeshopmedewerkers professioneel om te gaan met vragen als: wanneer is hasj en wiet gebruiken niet verantwoord, moet ik iets aan onverantwoord gebruik doen en wat kan ik daar aan doen? Hoe weiger ik iemand de verkoop van cannabis op een nette manier?

Eerste hulp bij drank- en drugsincidenten

Eerste Hulp bij Drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit (EHBDu) is een cursus voor EHBO-medewerkers, horecamedewerkers, securitypersoneel, taxichauffeurs en andere professionals in het uitgaanscircuit. Zij krijgen vaak te maken met mensen die onwel of onhandelbaar worden, soms (mede) als gevolg van alcohol- of drugsgebruik. Het is van belang zij adequaat kunnen reageren. In de cursus leren ze omgaan met gezondheidsincidenten.