Aan de slag met een gezonde leefomgeving? Gebruik deze materialen en instrumenten bij het vormgeven van beleid rondom het thema gezonde leefomgeving.

Kernwaarden gezonde leefomgeving

Kernwaarden Gezonde leefomgeving

De Kernwaarden gezonde leefomgeving (2020), vastgesteld door de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, geven handvatten om met gemeenten en anderen in gesprek te gaan over een Gezonde Leefomgeving. Het is een set van waarden die idealiter in elk ruimtelijk plan/beleid aan de orde komen. Naast het kernwaardendocument zijn ook aparte documenten opgesteld met daarin de context, verantwoording en uitwerkingen van principes en maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de kernwaarden.

Check je plek

Check je plek

Ontdek hoe gezond uw leefomgeving is met de online tool Check je plek (2020) van Atlas Leefomgeving . Hoe is de luchtkwaliteit? Zijn er veel wegen in de buurt die geluidsoverlast geven? Is er veel groen in de omgeving? Vul een adres in en krijg inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving.

Whitepaper Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel

Whitepaper Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel

De whitepaper 'Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel... de route naar een beweegvriendelijke omgeving' (2020) van Kenniscentrum Sport & Bewegen helpt beleidsmakers bij het creëren van een beweegvriendelijke omgeving. Om zo het thema op de agenda te krijgen en collega’s uit andere sectoren sport- en beweeginclusief te laten denken en werken.

Infographic Natuur en buitenspelen zijn gezond!

De interactieve infographic Natuur en buitenspelen zijn gezond! (2020) van IVN en Jantje Beton biedt een visueel overzicht van gezondheidsvoordelen door natuurrecreatie en buitenspelen. Klik op de verschillende termen in de infographic om de wetenschappelijk onderbouwde toelichting te lezen rondom de gezondheidsvoordelen.

Leefplekmeter

De Leefplekmeter

De Leefplekmeter (2020) van Gezond In... helpt om een buurt, wijk, dorpskern of ander gebied te beoordelen. De bedoeling van de Leefplekmeter is om de positieve en negatieve punten van een leefplek te bepalen. De uitkomst laat zien wat er verbeterd moet worden.

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken  vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. De Inspiratiegids Participatie Omgevingswet (Participatiegids) (2020) bevat informatie wat overheden rond participatie moeten regelen in omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, projectbesluitHet projectbesluit is een instrument waarmee bevoegd gezag toestemming kan geven voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving. Voorbeelden waarvoor een projectbesluit nodig is zijn: aanleg of uitbreiding van een hoofdweg, versterking van een primaire waterkering. en omgevingsvergunning. Evenals tips, trucs en tools zoals handreikingen en werkvormen.

Quickscan Gezonde Leefomgeving

Wilt u snel een overzicht van alle gezondheidsaspecten van een buurt of wijk? Gebruik dan de Quickscan Gezonde Leefomgeving (2019) van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland Midden. De wijzer brengt de gezondheid van de leefomgeving in kaart aan de hand van 11 thema’s, van leefbaarheid en luchtkwaliteit tot bewegen en groen. Het gaat daarbij ook om de mate waarin een omgeving stimuleert tot bewegen, zoals sporten, recreëren, spelen, ontmoeten.

Toolkit Preventie in de wijk

De toolkit Preventie in de wijk, samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners (2018) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu biedt gemeenten concrete handvatten om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. In deze toolkit zijn negen verschillende wijktypen beschreven, met per wijktype preventiethema’s en bijbehorende effectieve interventies op basis van opvallende wijkkenmerken.

Kansenkaart gezondheid en omgevingswet

De focus op een gezonde fysieke leefomgeving biedt kansen voor de lokale JOGGJongeren Op Gezond Gewicht -aanpak. Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) ontwikkelde daarom de Kansenkaart gezondheid en de omgevingswet (2018) die JOGG-professionals laat zien welke kansen er op het gebied van gezondheid zijn in de fysieke leefomgeving.

Inspiratie- en werkboek Gezondheid en ruimte

Inspiratie- en werkboek Gezondheid en ruimte

Dit Inspiratie- en werkboek Gezondheid en ruimte (2018) is bedoeld voor gemeentelijke professionals en andere adviseurs die werken aan het verbinden van de domeinen sociaal en fysiek op het terrein van gezondheid en ruimte en werd ontwikkeld in het kader van Gezond in. Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden.

Meer informatie