Aan de slag met een gezonde leefomgeving? Gebruik deze materialen en instrumenten bij het vormgeven van beleid rondom het thema gezonde leefomgeving.

Inspiratietool leefomgeving ouderen

Inspiratietool leefomgeving ouderen

Hoe kun je gezond leven van senioren stimuleren door de inrichting van de openbare ruimte? Met behulp van de inspiratietool leefomgeving ouderen(opent in een nieuw venster) kunnen collega’s van het ruimtelijke en sociale domein van een gemeente met elkaar in gesprek gaan. De tool biedt werkzame elementen, feiten en cijfers en instrumenten. De thema’s ontmoeten, actief verplaatsen en zelfstandig wonen staan centraal. De inspiratietool is ontwikkeld door Kenniscentrum Sport en Bewegen, Voedingscentrum, Veiligheid Nl,  Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. )Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen., Trimbos-instituut, Rutgers en het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Groen voor Gezond Beleid (infographic)

icoon van groen beleid alles is gezondheid

Wilt u weten wat de invloed van een groene leefomgeving is op de gezondheid van uw inwoners? Bekijk dan de infographic Groen voor Gezond beleid (2020). Daarin ziet u precies hoe groen bijdraagt aan de gezondheid van uw inwoners. U vindt hier wetenschappelijke informatie en praktische toepassingen voor verschillende onderwerpen, zoals gezonde leefstijl, ontspanning en milieu. De infographic is gemaakt door Alles is Gezondheid en is bedoeld voor beleidsmakers van alle niveaus.

 

Bekijk de infographic op de website Groen voor gezondbeleid

Raamwerk eetomgeving vo- en mbo-scholen

Kind kijkt via raam in oranje ruimte naar attributen die bijdragen aan gezondheid

Wilt u het voedingsaanbod in en rondom vo- en mbo- scholen in uw gemeente gezonder maken? Gebruik het raamwerk eetomgeving (pdf). Hierin vindt u praktische tips en acties voor een gezonder voedingsaanbod. 

Kernwaarden gezonde leefomgeving

Kernwaarden gezonde leefomgeving 

De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 juli 2022 in werking. De Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en de directie van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland hebben in 2020 het document Kernwaarden voor een Gezonde en Veilige Leefomgeving vastgesteld. Dit document biedt handvatten aan professionals die aan de slag willen met gezondheid in omgevingsbeleid. In de nieuwe Handreiking Planregels gezonde leefomgeving (juni 2021) vindt u handvatten hoe u de kernwaarden kunt vertalen naar planregels in omgevingsplannen. In de handreiking staat ook een introductie van de set van planregels die het Rijk meegeeft aan gemeenten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet: de zogenaamde Bruidsschat.  

 

Check je plek

Check je plek

Ontdek hoe gezond uw leefomgeving is met de online tool Check je plek (2020) van Atlas Leefomgeving . Hoe is de luchtkwaliteit? Zijn er veel wegen in de buurt die geluidsoverlast geven? Is er veel groen in de omgeving? Vul een adres in en krijg inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving.

Whitepaper Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel

Whitepaper Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel

De whitepaper 'Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel... de route naar een beweegvriendelijke omgeving' (2020) van Kenniscentrum Sport & Bewegen helpt beleidsmakers bij het creëren van een beweegvriendelijke omgeving. Om zo het thema op de agenda te krijgen en collega’s uit andere sectoren sport- en beweeginclusief te laten denken en werken.

Infographic Natuur en buitenspelen zijn gezond!

De interactieve infographic Natuur en buitenspelen zijn gezond! (2020) van IVN en Jantje Beton biedt een visueel overzicht van gezondheidsvoordelen door natuurrecreatie en buitenspelen. Klik op de verschillende termen in de infographic om de wetenschappelijk onderbouwde toelichting te lezen rondom de gezondheidsvoordelen.

Leefplekmeter

De Leefplekmeter

De Leefplekmeter (2020) van Gezond In... helpt om een buurt, wijk, dorpskern of ander gebied te beoordelen. De bedoeling van de Leefplekmeter is om de positieve en negatieve punten van een leefplek te bepalen. De uitkomst laat zien wat er verbeterd moet worden.

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken  vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. De Inspiratiegids Participatie Omgevingswet (Participatiegids) (2020) bevat informatie wat overheden rond participatie moeten regelen in omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, projectbesluit Het projectbesluit is een instrument waarmee bevoegd gezag toestemming kan geven voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving. Voorbeelden waarvoor een projectbesluit nodig is zijn: aanleg of uitbreiding van een hoofdweg, versterking van een primaire waterkering. (Het projectbesluit is een instrument waarmee bevoegd gezag toestemming kan geven voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving. Voorbeelden waarvoor een projectbesluit nodig is zijn: aanleg of uitbreiding van een hoofdweg, versterking van een primaire waterkering. ) en omgevingsvergunning. Evenals tips, trucs en tools zoals handreikingen en werkvormen.

Quickscan Gezonde Leefomgeving

Wilt u snel een overzicht van alle gezondheidsaspecten van een buurt of wijk? Gebruik dan de Quickscan Gezonde Leefomgeving (2019) van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gelderland Midden. De wijzer brengt de gezondheid van de leefomgeving in kaart aan de hand van 11 thema’s, van leefbaarheid en luchtkwaliteit tot bewegen en groen. Het gaat daarbij ook om de mate waarin een omgeving stimuleert tot bewegen, zoals sporten, recreëren, spelen, ontmoeten.

Toolkit Preventie in de wijk

De toolkit Preventie in de wijk, samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners (2018) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) biedt gemeenten concrete handvatten om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. In deze toolkit zijn negen verschillende wijktypen beschreven, met per wijktype preventiethema’s en bijbehorende effectieve interventies op basis van opvallende wijkkenmerken.

Kansenkaart gezondheid en omgevingswet

De focus op een gezonde fysieke leefomgeving biedt kansen voor de lokale  JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht )-aanpak. Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) ontwikkelde daarom de Kansenkaart gezondheid en de omgevingswet (2018) die JOGG-professionals laat zien welke kansen er op het gebied van gezondheid zijn in de fysieke leefomgeving.

Inspiratie- en werkboek Gezondheid en ruimte

Inspiratie- en werkboek Gezondheid en ruimte

Dit Inspiratie- en werkboek Gezondheid en ruimte (2018) is bedoeld voor gemeentelijke professionals en andere adviseurs die werken aan het verbinden van de domeinen sociaal en fysiek op het terrein van gezondheid en ruimte en werd ontwikkeld in het kader van Gezond in. Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden.

Meer informatie