15 organisaties uit Noord-Brabant, waaronder de vijf grote Brabantse steden, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, waterschappen, Provincie,  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Universiteiten sloten samen de Brabantse Health Deal (BHD). De BHD geeft gezondheid en welzijn een stevige plek bij het maken en uitvoeren van ruimtelijk-economische plannen. Dat vraagt goede én structurele samenwerking tussen de domeinen milieu, ruimte, sociaal, gezondheid en economie. 

Inge van de Broek, Beleidsadviseur GGD West Brabant gaf een aantal goede tips om deze samenwerking optimaal te laten verlopen.

Niet automatisch betrokken

Vanuit Publieke Gezondheid ben je niet vanzelf een partner voor Ruimtelijke Ordening (RO). Bij een integrale aanpak wordt in eerste instantie vaak gedacht aan milieu, water, mobiliteit en bodem. We zijn niet altijd gewend samen te werken en er is vaak sprake van verschillende wethouders. Ook hebben we ervaren dat onze leefwereld verschilt. Het is belangrijk om de mensen vanuit de Ruimtelijke Ordening mee te nemen in de wereld van publieke gezondheid en om jezelf te verdiepen in wat er bij hen speelt. Wat is bijvoorbeeld een beweegvriendelijk omgeving? Hoe zorg je dat de openbare ruimte weer van de mensen wordt? Kijk niet alleen naar de grote steden, maar ook naar de kleine steden en dorpen en thema’s zoals vergrijzing en zelfstandig kunnen blijven wonen. Vanuit RO komt vaak de vraag hoeveel winst een bepaalde keuze oplevert. Dit is bij gezondheidsbevordering lastig te bepalen in cijfers of geld. Het is de kunst om de winst in ‘zachte’ bewoording te vatten.

Veel te bieden

Het is belangrijk zelf je rol te pakken en te laten zien wat je vanuit jouw werkveld te bieden hebt. Soms is het nodig te benadrukken dat je niet met extra normen of regels komt, maar dat Ruimtelijke Ordening door slimme keuzes te maken veel kan betekenen voor het creëren van een gezonde leefomgeving. Als GGD heb je een breed netwerk in de wijken en veel ervaring met participatie. Wij kunnen de mensen bij RO ondersteunen bij het meer van onderop inzetten van participatie. Wat is de menselijke maat? Zorg dat economie het niet altijd wint van gezondheid. Benut de afwegingsruimte tussen de verschillende belangen.

Deel cijfers uit bijvoorbeeld de gezondheidsmonitor of vanuit onderzoek naar sociaal economische gezondheidsverschillen, dit spreekt ruimtelijk ontwikkelaars aan. Vaak zijn deze cijfers bij hen niet bekend. Geef aan hoe zij via omgevingsfactoren bij kunnen dragen aan het voorkomen of oplossen van gezondheidsproblemen.

Meer informatie

Meer weten over de Brabant Health Deal? Lees verder op de website van de GGD Brabant-Zuidoost, of bekijk het filmpje.