Gezondheidsvaardigheden op de kaart

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland-Zuid heeft gezondheidsvaardigheden in haar beleid opgenomen. De GGD kijkt naar het verbeteren van gezondheidsvaardigheden van de inwoners en geeft eigen medewerkers en zorg- en welzijnsprofessionals in de regio Nijmegen trainingen over hoe zij kunnen signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen. De GGD heeft ook alle schriftelijke communicatie vertaald naar taalniveau B1. Zo wordt gezondheidsinformatie beter vindbaar, begrijpelijk en toepasbaar, voor iedereen.

Lees meer over dit voorbeeld van GGD Gelderland-Zuid.

eHealth4all

Met het programma eHealth4all stimuleert en ondersteunt PharosKennis- en adviescentrum gezondheid, migranten en laagopgeleiden eHealth-ontwikkelaars, zorgverleners en organisaties in preventie en zorg bij het begrijpelijk en bruikbaak maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen. Gezondheidsbevorderaars worden bijvoorbeeld ondersteund bij het maken van afspraken over de inzet van eHealth en professionals worden geholpen bij het coachen van patiënten/cliënten in het gebruik. Een voorbeeld van een eHealth-appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. is 'Samen starten'. Hierin geven ouders, met ondersteuning van JGZJeugdgezondheidszorg-verpleegkundigen, met plaatjes aan wat hen bezighoudt. Dat kan van alles zijn, van een huilbaby tot financiële problemen.

Gezondheidsnetwerken JOGG-Zaanstad

Professionals in Zaanstad willen het (lokale) netwerk rondom overgewicht beter leren kennen. Wie zitten er in, wie heeft welke rol en wat is het aanbod? JOGGJongeren Op Gezond Gewicht -Zaanstad vormt daarom gezondheidsnetwerken, met als doel betere onderlinge doorverwijzing en een daling van het aantal kinderen met overgewicht. Professionals krijgen training in onder andere het bereiken van groepen met een lage sociaaleconomische status en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lees voor meer informatie het interview met Christine Eggenkamp-Vink (GGD Zaanstreek Waterland).

Werken met een taalpanel

Gemeente Bergen op Zoom, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst West-Brabant en ziekenhuizen Amphia en Bravis werken met lokale taalpanels, waarbij ex-laaggeletterden uit de regio producten onder de loep nemen. De GGD legde bijvoorbeeld de website voor aan een panel. Gemeenten Roosendaal en Breda ontwikkelen momenteel ook een taalpanel en meer gemeenten kunnen volgen. ‘Als gemeente of GGD kun je dit samen met lokale partners organiseren en met een goede coördinator kun je dit in principe in elke gemeente organiseren’, aldus Ernestine Schipper van Stichting Lezen & Schrijven.

Lees meer in de factsheet van Stichting ABC en Stichting Lezen & Schrijven.