In de schijnwerpers: online klachtgerichte mini-interventies

Welke interventies werken om mensen weer te laten deelnemen aan de samenleving? Met de Impuls Leefstijlinterventies (2021-2022) informeren en enthousiasmeren we gemeenten over erkende leefstijlinterventies. We zetten enkele interventies in de schijnwerpers.  Dit keer: Snel beter in je vel

Snel beter in je vel

De website Snelbeterinjevel.nl biedt gratis mini-interventies waarmee mensen gemakkelijk zelf aan de slag kunnen. Ze zijn ontwikkeld voor volwassenen met milde pieker-, slaap- of stressklachten. De interventies bestaan uit diverse korte oefeningen en metingen.

intro geinterviewde

We spreken met Felix Bolinski, projectmedewerker bij het Trimbos-instituut en beheerder van de online klachtgerichte mini-interventies van Snel beter in je vel.

 

Interventie van snelbeterinjevel

body interview

Preventief en klachtgericht

“De mini-interventies op de website werken preventief en klachtgericht,” legt Bolinski uit. “Het idee is dat je door deze kleine, specifieke klachten aan te pakken, erger kunt voorkomen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het voorkomen van een depressie.” Iedereen kan volgens Bolinski baat hebben bij deze interventie: “Ik raad het mijn collega’s ook aan wanneer ze last hebben van stress. Het gaat dus niet alleen om het voorkomen van een depressie, maar de interventie werkt ook aan algemene verbetering van het welbevinden.”

 

5000 mensen per jaar

De interventies van Snelbeterinjevel.nl worden momenteel door zo’n vijfduizend mensen per jaar geraadpleegd. “Zij worden vaak verwezen door een zorgprofessional, zoals een huisarts. Maar er zullen zich vast ook veel mensen inschrijven op eigen initiatief.”Bij de aanmelding wordt deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen. Vervolgens kunnen deelnemers zelf aan de slag met de drie mini-interventies op de website. Op verschillende momenten in een cursus kunnen deelnemers de vragenlijst opnieuw invullen en zo hun vooruitgang zien.

 

Kansen voor gemeenten

De interventies van Snelbeterinjevel.nl worden onderhouden en gefinancierd door het Trimbos-instituut, dat deze gratis beschikbaar stelt. Dat biedt kansen voor gemeenten, meent Bolinski: “De coronapandemie stelt de mentale gesteldheid van veel mensen flink op de proef. Door inwoners actief te wijzen op de interventies van Snelbeterinjevel.nl, kan een gemeente een bijdrage leveren aan het welbevinden van haar inwoners.”

Bolinski ziet daartoe twee mogelijkheden. “Je zou als gemeente natuurlijk kunnen spreken met zorg- en welzijnsprofessionals, en hen kunnen wijzen op de gratis mogelijkheden van Snelbeterinjevel.nl. Zij kunnen deze interventies vervolgens in hun werk adviseren aan mensen van wie zij denken dat ze er baat bij hebben.”

De andere mogelijkheid die Bolinski voor zich ziet is een promotiecampagne: “Als gemeente kun je deze interventies natuurlijk ook inzetten als algemene preventie en er reclame voor maken. Iedere inwoner die geïnteresseerd is kan zich dan gewoon aanmelden.''

Aan de slag met online klachtgerichte mini-interventies?

Aan de slag met Snel beter in je vel?

Als gemeente aan des lag met de interventies van Snel beter in je vel? Neem contact op met Felix Bolinski (FBolinski@trimbos.nl) of kijk op www.snelbeterinjevel.nl.

Advies op maat

Advies op maat

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Wij geven advies op maat en ondersteunen gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken. Ook geven we advies bij het kiezen, aanpassen en implementeren van erkende interventies. Ga naar Advies op maat gemeenten en wij helpen u graag verder.