Intro in de schijnwerepers

Welke interventies werken om mensen weer te laten deelnemen aan de samenleving? Met de Impuls Leefstijlinterventies (2021-2022) informeren en enthousiasmeren we gemeenten over erkende leefstijlinterventies. We zetten enkele interventies in de schijnwerpers.  

Over de interventie Grip op Gezondheid

Grip en Gezondheid

De interventie Grip en Gezondheid richt zich op volwassenen die roken,  stressklachten ervaren en geldzorgen hebben. Uniek aan deze interventie, is dat ze inzet op drie problemen die vaak nauw met elkaar verbonden zijn: stress, geldzorgen en roken. Geldzorgen leiden niet zelden tot stress, wat er weer voor zorgt dat mensen meer gaan roken. Het idee van Grip en Gezondheid is dat deelnemers leren om stress bij zichzelf te herkennen en hier beter mee om te gaan. Dit heeft vervolgens een positieve invloed op het rookgedrag en zorgt voor meer ruimte en ontspanning om geldzorgen aan te pakken.

Over de geinterviewden

We spreken met psycholoog/leefstijlcoach Danine van Rijswijk en operationeel manager Nadia Anemaat van Avant Sanare. 

interview body

De interventie bestaat uit een cursus van zes groepsbijeenkomsten van twee uur. Hierin leren de deelnemers beter omgaan met stress en krijgen ze meer grip op hun eigen gedrag. Ook krijgen de deelnemers van Grip en Gezondheid een buddy toegewezen die ondersteunt bij geldzaken. Dit zijn vrijwilligers die wij zelf opleiden en ondersteunen.

Waar wordt Grip en Gezondheid ingezet?

"De interventie wordt al een aantal jaar ingezet in verschillende buurten in de gemeente Rotterdam. Met de subsidie die wij hiervoor  krijgen, kunnen inwoners kosteloos deelnemen. De gemeente Rotterdam maakt jaarlijks een document waarin de problematiek per wijk wordt beschreven. Dit geeft ons inzicht in waar wij het beste een nieuwe groep kunnen starten."

Kan Grip en Gezondheid ook in andere gemeenten worden ingezet?

"Ja, zeker. Zodra een gemeente of welzijnsorganisatie interesse heeft om Grip en Gezondheid in te zetten, kunnen ze een train-de-trainer-opleiding bij ons doen. Deze zijn wij momenteel in samenwerking met Indigo aan het ontwikkelen. Vanaf dat moment zou je kunnen starten met de werving van deelnemers en vrijwilligers. Wij zeggen dan wel: houd hier een maand of drie voor aan. Je bent namelijk afhankelijk van de contacten die je al hebt en de welzijnspartijen waarmee je kunt samenwerken. Moet je zo’n netwerk nog opbouwen, dan heb je die drie maanden zeker nodig."

Hoe werven jullie deelnemers?

"Hiervoor werken we veel samen. We ontdekten dat sleutelfiguren een belangrijke rol spelen in het bereiken van deze kwetsbare doelgroep. Daarom gaan we op zoek naar personen die al contact hebben met bewoners van een wijk, bijvoorbeeld vanuit welzijnsorganisaties, scholen en moskeeën. Zij kennen de mensen en zij kunnen ze persoonlijk aanspreken – dat werkt het beste om ze te motiveren om deel te nemen. Om te kunnen starten met een groep hebben we idealiter acht tot tien deelnemers geworven. Het is belangrijk dat de groep niet te groot is, maar ook niet te klein. Bij een groepsgrootte van acht tot tien personen kunnen deelnemers genoeg individuele aandacht krijgen én ook voldoende van elkaar leren."

Is Grip en Gezondheid een Stoppen-Met-Roken (SRM)-programma?

"Nee, dat is het niet. We proberen de deelnemers wel inzicht te geven in hun rookgedrag en wat de invloed is van de stress die ze ervaren. Wat we vaak zien is dat de meeste deelnemers wel willen stoppen met roken, maar “nu nog even niet”. Door deze mensen te leren om beter met stress om te gaan, denken ze eerder: “Misschien is stoppen met roken toch wel op korte termijn haalbaar!” Grip en Gezondheid dient dan ook vaak als opstap voor het stoppen met roken. Wij dragen de deelnemers graag warm over aan een SRM-coach of -cursus, afhankelijk van de wensen van de persoon die wil stoppen met roken."

Zijn er in coronatijd ook groepen gestart met Grip en Gezondheid?

"We hebben één groep volledig online gedraaid. We merkten echter wel dat fysieke bijeenkomsten beter werken. Niet alle deelnemers waren bijvoorbeeld even digitaal vaardig, daar ging veel tijd in zitten. Vaak wordt gesteld dat ‘online’ de drempel om deel te nemen verlaagt, maar bij deze doelgroep is het andersom. Gelukkig bieden de huidige coronamaatregelen ook weer de ruimte om cursussen fysiek te organiseren. Dit jaar nog willen we weer met acht groepen starten."

Wat zijn voorwaarden om Grip en Gezondheid succesvol uit te voeren?

"Er zijn eigenlijk vier belangrijke voorwaarden. Ten eerste heb je goed opgeleide trainers nodig, die bekend zijn met deze doelgroep. Ten tweede is het belangrijk dat je goede vrijwilligers werft en hen kunt ondersteunen. Ten derde is het belangrijk  dat je warme contacten onderhoudt met sleutelfiguren die mensen kunnen enthousiasmeren om deel te nemen. Tot slot is er nog een heel praktische voorwaarde: zorg voor een locatie in de buurt die voor iedereen goed bereikbaar is en waar parkeren betaalbaar of gratis is."

Einde artikel

Aan de slag met Grip en Gezondheid

Wilt u als gemeente of welzijnsorganisatie ook aan de slag met Grip en Gezondheid? Neem dan contact op met Indigo Rijnmond, Wil Vrencken, 06-53562410, w.vrencken@indigorijnmond.nl .

Advies op maat

Advies op maat

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Wij bieden advies op maat en ondersteunen gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken. Ook geven we advies bij het kiezen, aanpassen en implementeren van erkende interventies. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Lees meer over advies op maat.