Intro

'Werk vanuit één visie waarin deelnemer centraal staat en vul het heel praktisch in'
 

Joël Engelen,
projectmanager healthyLIFE | Stichting Ecsplore Sittard-Geleen

Hoe realiseer je samenwerking tussen alle partijen?

'Stichting Ecsplore en zorggroep Meditta uit Sittard-Geleen integreerden de gecombineerde leefstijlinterventie Coaching op Leefstijl (CooL), positieve gezondheid en een beweegprogramma tot een programma. In dit healthyLIFE-programma staan bewegen, gedrag, voeding, slaap, stress en ontspanning centraal. Door toevoeging van bewegen focust healthyLIFE op zowel leefstijlcoaching als beweegcoaching. Het unieke van healthyLIFE is dat zorgverzekeraars, gemeenten en Provincie Limburg samen investeren in de gezondheid van de burger. 
Zo is de financiering van healthyLIFE verdeeld over de zorgverzekeraar (leefstijlcoaching) en de gemeente(n) (beweegcoaching). En we hebben een Provincie Limburg die vanuit de Sociale Agenda Limburg in de vorm van coördinatie en onderzoek mee investeert in de gezondheid van de burger. De succesfactor van healthyLIFE is eigenaarschap creëren bij alle betrokken partijen, maar daarbij ook rekening houden met ieders belangen.'

Praktisch 

'healthyLIFE focust op leefstijlcoaching en beweegcoaching. Bij het beweegprogramma is de insteek dat mensen na 14 weken doorstromen naar bestaand sport- en beweegaanbod in de regio. 
Daarnaast vullen deelnemers tijdens de intake met de leefstijlcoach het spinnenweb van Positieve Gezondheid in.  De leefstijlcoach verwijst een deelnemer zo nodig door naar het sociaal domein. Bijvoorbeeld als er sprake is van eenzaamheid, schulden, gezinsproblematiek. Samenwerking met het sociaal domein is daarvoor essentieel. 
Doordat de projectcoördinatie zorgt dat alle randvoorwaarden voor doorstromen en verwijzen gecreëerd zijn, kan er praktisch invulling aan gegeven kan worden.'

Hoe implementeer je de interventie?

'healthyLIFE werkt vanuit het Triple Aim principe: patiënt staat centraal, juiste zorg op de juiste plek en hopelijk in de toekomst minder (zorg) kosten voor betrokken partijen.' Bij de implementatie zijn wij uitgegaan van de bron en dat is de verwijzer. De huisarts en praktijkondersteuner zijn de belangrijkste schakel om de doorverwijzing op gang te krijgen. Breng je verhaal met medewerking van de zorggroep persoonlijk bij de huisarts en laat zien wat de meerwaarde is voor hun patiënt. Zo lichten wij de interventie toe in regionale bijeenkomsten voor praktijkondersteuners. Zorg daarnaast voor een laagdrempelige werkwijze voor de doorverwijzers. healthyLIFE doet dat via centrale coördinatie vanuit de zorggroep/organisatie, zo heeft de huisarts en praktijkondersteuner een centraal aanspreekpunt. Via het zorgregistratiesysteem kunnen zij met één druk op de knop de patiënt (veilig) doorverwijzen en tussentijds terugkoppelen.'

Tegen anderen die starten zeg ik…

'Je hebt één of meerdere personen nodig die de kar trekken, die partijen met elkaar verbindt. Ga met alle betrokken partijen in jouw regio om de tafel. Denk aan zorggroep (inclusief huisarts en praktijkondersteuner), zorgverzekeraar, gemeente, provincie en organisaties uit het sociaal domein. Zorg dat er eigenaarschap kan ontstaan. Neem het Triple Aim principe als uitgangspunt om alle partijen aan te laten sluiten. Werk samen vanuit één visie waarbij de deelnemer centraal staat en vul het vervolgens heel praktisch in. Houdt je doel voor ogen, ook al zit het soms tegen. Er ontstaan mooie dingen als partijen hun eigenbelang kunnen loslaten en meedenken in het grotere geheel.'

Benut implementatiemodel en schema healthyLIFE

Ecsplore vatte hun kennis over en handvaten voor implementatie van een gecombineerde leefstijlinterventie samen in een implementatiemodel en een schema.  Deze kunt u gebruiken om effectief, efficiënt en succesvol aan de slag te gaan in uw regio.  Ook kunt u gebruik maken van de screeningskaart van healthyLIFE.