In de schijnwerpers

Welke interventies werken om mensen weer te laten deelnemen aan de samenleving? Met de Impuls Leefstijlinterventies (2021-2022) informeren en enthousiasmeren we gemeenten over erkende leefstijlinterventies. We zetten enkele interventies in de schijnwerpers.  Dit keer: de Nationale Diabetes Challenge (NDC).

Nationale Diabetes Challenge (NDC)

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een interventie van de Bas van de Goor Foundation, waarbij deelnemers 20 weken lang, eenmaal per week, in hun eigen omgeving samen wandelen. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. De interventie is gericht op mensen met diabetes type 2 of mensen die in voorfase van deze ziekte zitten.

Intro geinterviewde

We spreken met Mariëlle Durieux, regioregisseur van de Nationale Diabetes Challenge (NDC) bij de Bas van de Goor Foundation voor Den Haag, Tiel en Tilburg.

Wandelaars in de wijk

interview body

20 weken voor gedragsverandering

“Overgewicht, hoge bloeddruk of hart- en vaatproblemen komen vaak voor in relatie tot diabetes. Door in beweging te komen, kunnen mensen vaak voorkomen dat ze (meer) medicatie nodig hebben,” legt Durieux uit.

De groepen starten jaarlijks in de periode april/mei. “De klok is dan weer verzet, en het is wat langer licht. Voor veel mensen is dat het beste moment om in de avonduren weer in beweging te komen,” legt Durieux uit. De wandelgroepen werken vervolgens toe naar het afsluitende festival. Alle deelnemers komen dan naar één centraal punt in het land, om daar de afstand te wandelen waarvoor zij hebben getraind. “Zo is er een duidelijk begin- en eindpunt van de interventie. Wetenschappelijk is bewezen dat gemiddeld 20 weken nodig zijn om tot een gedragsverandering te komen. Dat maakt het voor begeleiders overzichtelijk, maar het motiveert de deelnemers ook om het vol te houden. Ze zetten een doel in de agenda en conformeren zich hieraan.”

 

Laagdrempelig bewegen

Bij de NDC wordt bewust niet gesproken van sporten, maar van bewegen. Durieux licht toe: “Sporten zit vaak in de allergie van onze doelgroep. Wandelen daarentegen is een hele laagdrempelige manier van bewegen. Je hoeft geen goede conditie te hebben om toch een praatje te kunnen maken terwijl je bezig bent. Bovendien kan iedereen het op zijn eigen niveau doen. Wandelen is heel gezellig en kan altijd, ook na werktijd. 

Met de NDC wil de Bas van de Goor Foundation de deelnemers vooral een positieve beweegervaring bezorgen: “We zien dat 80% van de deelnemers na de NDC door blijft wandelen. Soms sluiten zij zich aan bij het bestaande beweegaanbod, maar vaak gaan ze door in de eigen groep. Het zijn in die 20 weken echt vrienden geworden.”

 

Sporten zit vaak in de allergie van onze doelgroep. Wandelen daarentegen is een hele laagdrempelige manier van bewegen.

 

Samenwerken met gemeenten

Als regioregisseur ondersteunt Durieux diverse gemeenten bij de implementatie van de NDC. Daarbij werkt ze veel samen met de domeinen zorg, sport en welzijn. “Samen met gemeenten kijken we hoe we de NDC tot een succes kunnen maken in de wijk, hoe we de werving lokaal kunnen organiseren en het project borgen binnen verschillende infrastructuren.”

Zelf heeft Durieux ooit een locatie opgezet: “Ik werkte destijds nog bij een huisartsenzorggroep, waar wij wel eens patiënten wezen op de NDC. Toen heb ik me afgevraagd: wat is dat eigenlijk? Wat vraag ik nu van een zorgverlener?” Samen met de buurtsportcoach besloot Durieux toen om de NDC te implementeren in haar eigen dorp. “Daar heb ik veel van geleerd. Ik weet wat de NDC vraagt van de partners in de wijk, maar ook wat het deelnemers en professionals oplevert. Nu we een aantal jaar werken aan domeinoverstijgende samenwerking in de regio, nemen we die kennis mee naar andere gemeenten.”

 

Werving deelnemers

De werving van deelnemers verloopt vaak via zorgprofessionals, die hun cliënten aanmoedigen deel te nemen aan de NDC. “Maar we zien ook dat gemeenten zelf een advertentie of aankondiging plaatsen op de gemeentepagina van de lokale krant. Onze doelgroep leest die heel goed.” Hoewel de NDC zich primair richt op mensen met (risico op) diabetes, is niet zo dat alléén diabetici mogen meedoen. “Onze interventie is geschikt voor iedereen voor wie het goed is om wat meer te bewegen. Iedereen is welkom.”

 

Samen met gemeenten kijken we hoe we de Nationale Diabetes Challenge tot een succes kunnen maken in de wijk.

 

Implementatie en kosten

Met de ondersteuning van de Bas van de Goor Foundation is het opzetten van een nieuwe locatie relatief eenvoudig. Voor ongeveer €250,- ontvangen nieuwe locaties een volledig communicatiepakket met foto’s en persberichten en een eigen webomgeving op de website van de NDC. Daarnaast ontvangen deelnemers een wandelshirt. Durieux adviseert nieuwe locaties al in januari te beginnen met de voorbereidingen: “Dan heb je voldoende tijd om samenwerkingspartners in de wijk te verzamelen.” Vervolgens kunnen in de periode februari/maart deelnemers worden geworven. Deelname aan de interventie is gratis. Deelnemers betalen €5,50 voor toegang tot het NDC-festival (de volgende editie is gepland op 24 september 2022). “Om deelname laagdrempelig te maken, houden we de kosten zo laag mogelijk. Ook zien we dat enkele gemeenten de kosten van de interventie financieren, bijvoorbeeld wanneer de NDC is opgenomen in het lokale preventie- of sportakkoord.”

 

Vrouw wandelt tijdens nationale diabetes challenge

 

Randvoorwaarden

De begeleiding van wandelaars is vaak het resultaat van goede samenwerking. Een buurtsportcoach begeleidt de wekelijkse wandelingen, ondersteund door zorg- en welzijnsprofessionals. Durieux onderstreept: “Het is belangrijk dat een gemeente uren beschikbaar maakt voor zo’n buurtsportcoach om ook in de uitvoering betrokken te zijn, zodat die coach een constante factor is in de interventie.”

De belangrijkste randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie is volgens Durieux het enthousiasme van de begeleiders. “Als je gemotiveerd bent als begeleider, en je betrokken voelt bij de groep die wandelt, dan werkt dit aanstekelijk.” De wandelingen bieden volgens Durieux ook een mooie kans om in gesprek te gaan met de deelnemers en ze beter te leren kennen: “Daar moet je als begeleider wel voor open staan, maar je krijgt er veel voor terug. De deelnemers zijn vaak zo dankbaar.”

Aan de slag met de Nationale Diabetes Challenge

Aan de slag met de Nationale Diabetes Challenge?

Wilt u als gemeente of welzijnsorganisatie ook aan de slag met de NDC? En wilt u meer weten over deze interventie? Neem dan contact op met Mariëlle Durieux (marielle@bvdgf.org) of kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl

Advies op maat

Advies op maat

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Wij geven advies op maat en ondersteunen gemeenten en  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken. Ook geven we advies bij het kiezen, aanpassen en implementeren van erkende interventies. Ga naar Advies op maat gemeenten en wij helpen u graag verder.