In de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024 neemt positieve gezondheid een belangrijke plek in. Werken vanuit deze benadering vraagt samenwerking tussen verschillende lokale en regionale partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten. Wat kan uw gemeente met deze benadering voor de eigen lokale nota? 

Brede kijk op gezondheid

Brede kijk op gezondheid

Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, maar juist om wat iemand wel kan, belangrijk vindt en eventueel wil veranderen. Bovendien gaat het niet alleen om de lichamelijke kanten van gezondheid, maar ook om het vermogen je aan te passen, welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving. 

Spinnenwebmodel over positieve gezondheid

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van hoe andere regio's en gemeenten volgens de benadering van positieve gezondheid hun beleid hebben vormgegeven. Daarnaast ziet u waar u passende interventies kunt vinden en wijzen we u op de proeftuin Social Return On Investment. 
 

Drie voorbeelden vanuit de regio

Interventies vanuit positieve gezondheid

  • Zelfregie tool: een groeiende beweging ervaringsdeskundigen met allerlei thema’s die elkaar helpen om een stap te zetten
  • Databank CGL: een overzicht van (effectieve) publieke leefstijl interventies met een zoekfunctie op de domeinen van positieve gezondheid én de mogelijkheid voor advies op maat als je als gemeente of regio hiermee aan de slag wilt. 
  • GGD-app store met een overzicht van apps, ingedeeld in de domeinen van Positieve Gezondheid
     

Proeftuin voor het meten van positieve gezondheid

Social Return On Investment-proeftuin met maatschappelijke businesscase
 

Meer informatie en inspiratie

Institute for Positive Health