Ouderen maken boswandeling

 

Positieve Gezondheid

In de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024 neemt positieve gezondheid een belangrijke plek in. Wat kan een gemeente met deze benadering voor de eigen lokale nota? 

afbeelding

Spinnenwebmodel over positieve gezondheid

Brede kijk op gezondheid

Brede kijk op gezondheid

Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Deze brede benadering helpt mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Ook stelt het mensen in staat om eigen regie te voeren. 

Voordelen van positieve gezondheid

Vier vraagstukken uit de landelijke nota geven richting aan uw lokale beleid. De brede kijk helpt u om maatwerk te bieden voor uw inwoners. 

Andere voordelen van positieve gezondheid zijn:

  • Een taal en denkkader die domeinen verbindt. Bijvoorbeeld fysiek en sociaal of preventie en zorg.
  • Een visie waarin de mens centraal staat en regie heeft.
  • Focus op gezondheid en mogelijkheden in plaats van ziekte en beperkingen.
  • Betrokkenheid van professionals in de maatschappelijke context, zoals huisartsen, welzijnswerk, woningbouw. 

Drie voorbeelden vanuit de regio

Voorbeeld interventies vanuit positieve gezondheid

  • Zelfregie tool: een groeiende beweging ervaringsdeskundigen met allerlei thema’s die elkaar helpen om een stap te zetten
  • Databank CGL: een overzicht van (effectieve) publieke leefstijl interventies met een zoekfunctie op de domeinen van positieve gezondheid én de mogelijkheid voor advies op maat als je als gemeente of regio hiermee aan de slag wilt. 
  • GGD-app store met een overzicht van apps, ingedeeld in de domeinen van Positieve Gezondheid

Voorbeeld van proeftuin voor het meten van positieve gezondheid

Meer informatie en inspiratie