Rookvrij Opgroeien in Haarlem-Oost is een project dat zich richtte op het versterken van gezondheid en welzijn van wijkbewoners in de periode 2017-2019. Een mooi, experimenteel voorbeeld van wijkgerichte gezondheidsbevordering. Inmiddels is het project afgelopen en heeft er een evaluatie plaatsgevonden. We delen graag de belangrijkste resultaten en lessons learned, zodat ook andere gemeenten aan de slag kunnen om wijken rookvrij te maken. 

Aanleiding van Rookvrij Opgroeien Haarlem-Oost

In Haarlem-Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Meeroken door kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid; het verdubbelt de kans om zelf met roken te beginnen. Zo worden gezondheidsachterstanden over generaties heen in stand gehouden. De gemeente Haarlem, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk vonden dit niet acceptabel en wilden dit patroon doorbreken door samen in te zetten op een rookvrij Haarlem-Oost.

Rapportage Rookvrij Opgroeien in Haarlem-Oost

Ruim 2,5 jaar werkten GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de gemeente Haarlem en Dock Welzijn samen in het project Rookvrij Opgroeien Haarlem Oost met subsidie van FNO “Gezonde toekomst dichterbij”. Onderzocht werd of en hoe een rookvrij regisseur van de GGD, in een wijk waar rookvrij opgroeien nog niet de norm is, een beweging op gang kan brengen. In de rapportage Rookvrij Opgroeien Haarlem-Oost 2017-2019 leest u de belangrijkste opbrengsten, leerpunten en waardevolle ervaringen uit het project.

Lessen uit het project

  1. Een positieve insteek werkt. Geen verbodsborden, maar een rookvrij vinkje.
  2. Kinderen beschermen tegen rook, daar staat eigenlijk iedereen wel achter. Want niemand wil dat kinderen gaan roken, ook de meeste rokers niet. Ook kan de stem van kinderen volwassenen in beweging brengen.
  3. Niet denken: “Stoppen met roken, dat dóe je toch gewoon”. Maar begrijpen wat roken zoal betekent voor een roker en interesse tonen voor het verhaal áchter het roken. Met meer respect voor rokers en zonder oordeel in gesprek, is er meer contact met rokers mogelijk. En dat is de eerste stap.
  4. Bruggen bouwen naar en met rokers en met nog veel meer mensen in de wijk. Actief op zoek naar mensen in de wijk die mee willen in de rookvrije beweging, richting en ondersteuning geven en er een feestje van maken. Zo smeed je een netwerk van medestanders en ga je sámen op weg naar een rookvrije generatie.
  5. Waar het bij rookvrij opgroeien in een wijk uiteindelijk om draait, is dat het thema voor steeds meer mensen gaat leven en dat deze mensen er ook voor willen gaan. Hun investeringen in rookvrij opgroeien leiden tot blijvende veranderingen.

Gezonde Toekomst Dichterbij

Het project Rookvrij Opgroeien in Haarlem-Oost is mede mogelijk gemaakt door het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO. FNO ondersteunt hiermee projecten die de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties verbeteren, zodat ook voor deze kinderen en ouders een gezonde toekomst dichterbij komt. Lees meer over het programma Gezonde Toekomst Dichterbij.

Meer informatie