Intro

Welke interventies werken om mensen weer te laten deelnemen aan de samenleving? Met de Impuls Leefstijlinterventies (2021-2022) informeren en enthousiasmeren we gemeenten over erkende leefstijlinterventies. We zetten enkele interventies in de schijnwerpers.  Dit keer: Voel Je Vrij!

Interventie Voel je Vrij!

Voel Je Vrij! is een doorlopende groepstraining die mensenhelpt bij het stoppen met roken.  Voel Je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining bestaat uit een reeks groepsbijeenkomsten in de wijk voor rokers die willen stoppen. De interventie richt zich vooral op rokers met een laag inkomen en/of opleidingsniveau.

Interview

Elf bijeenkomsten

Voel Je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining bestaat uit een reeks groepsbijeenkomsten voor rokers die willen stoppen met roken in de wijk. De interventie richt zich vooral op rokers met een laag inkomen en/of opleidingsniveau.

“Het programma bestaat uit elf bijeenkomsten. Omdat het een doorlopend programma is, kunnen deelnemers ook pas bij de derde bijeenkomst instromen. Dan volgen zij de eerste en tweede bijeenkomst gewoon in de volgende cyclus,” legt Königs uit.

Per groepsbijeenkomst is ruimte voor twintig deelnemers. “De ervaring leert dat er altijd mensen zijn die vroegtijdig afhaken, zeker bij de lage SES Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. (Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. )-doelgroep,” weet Königs. “Daarin biedt het doorlopende programma uitkomst, omdat deelnemers op ieder gewenst moment kunnen terugkomen.”

 

Sociale steun

Vanuit de pilot bleek de helft van de deelnemers gestopt met roken na het doorlopen van het programma. Königs vertelt: “Zeker voor deze doelgroep is dat een hoog percentage.” De sleutel tot het succes van Voel Je Vrij! komt volgens Königs door de sociale steun die de deelnemers ervaren tijdens het programma. “Je ziet dat deelnemers elkaar meetrekken. Sommige deelnemers zijn al gestopt met roken, andere moeten nog stoppen. Doordat zij ervaringen met elkaar uitwisselen, lukt het hen gemakkelijker om te stoppen.”

 

Je ziet dat deelnemers elkaar meetrekken. Doordat zij ervaringen met elkaar uitwisselen, lukt het hen gemakkelijker om te stoppen

 

 

Werving

De deelnemers kunnen het beste worden geworven via klantmanagers van de gemeente of schuldhulpverleners. Königs spreekt uit ervaring: “Het is lastig om deze doelgroep te werven via open inschrijving, daarmee bereik je hen vaak niet. Ook is het belangrijk dat er een aanjager is die tijd en moeite wil stoppen in de werving en die de doelgroep ook goed kent.”

Het werven wordt nog te vaak als een grote uitdaging ervaren of ook wel onderschat. “Het scheelt dat je niet meteen met twintig deelnemers hoeft te starten. Je kunt ook starten met een kleinere groep, en anderen op een later moment laten aansluiten.”

 

Het is lastig om deze doelgroep te werven via open inschrijving, daarmee bereik je hen vaak niet

 

Kosten

Momentum biedt voor €1125,- een driedaagse opleiding aan tot Voel Je Vrij!-trainer voor deze interventie. Hiermee kunnen medewerkers van onder andere welzijnsorganisaties de interventie lokaal of in de eigen organisatie uitvoeren. Königs adviseert organisaties om ten minste twee trainers op te leiden. Zodat de trainingen doorgaan bij uitval van een van de trainers.

“De kosten van de interventie zijn vooral de tijd en het inplannen van de opgeleide medewerkers, zodat zij de interventie kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er kosten voor de werkboeken van de deelnemers,” licht Königs toe.
De werkboeken kosten € 25,- per stuk.

De interventie wordt ook geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

advies op maat

Aan de slag met Voel je vrij!

Wilt u als gemeente of welzijnsorganisatie ook aan de slag met Voel Je Vrij – Doorlopende Groepstraining? Neem dan contact op met Simone Königs (simone@momentumtraining.nl) of kijk op www.momentumtraining.nl

 

Advies op maat

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Wij geven advies op maat en ondersteunen gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken. Ook geven we advies bij het kiezen, aanpassen en implementeren van erkende interventies. Ga naar Advies op maat gemeenten en wij helpen u graag verder.