Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokaal beleid voor seksuele gezondheid en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. U kunt het beleid op drie niveaus evalueren: door het proces te beoordelen, de bereikte effecten te meten en door de voortgang te monitoren

Op deze pagina leest u welke indicatoren en instrumenten u voor de verschillende evaluatieniveaus kunt gebruiken.

Effectevaluatie

Met een effectevaluatie kunt u in kaart brengen in hoeverre u de eerder gestelde doelen behaald heeft. Mogelijke indicatoren (deze hangen dus af van uw doelen) waarop u effect kunt meten zijn:

 • Verandering in gedrag (afname aantal soaSeksueel overdraagbare aandoeningen's, afname seksueel geweld, toename anti-conceptiegebruik).
 • Verbetering in gezondheid en ervaren gezondheid.
 • Verandering in omgeving (aantal scholen met een vignet Gezonde School op het thema Relaties en seksualiteit, aantal scholen dat gebruik maakt van het lespakket Lang leve de liefde en deelnemen aan de week van de Lentekriebels).
 • Veranderingen in weerbaarheid.
 • Verandering in factoren die gedrag beïnvloeden (bijvoorbeeld kennis, attitude, vaardigheden, risicoperceptie).

Monitoring

Door middel van monitoring houd je zicht op de voortgang van de beoogde resultaten. Welke interventies en maatregelen van het uitvoeringsplan zijn uitgevoerd en welke doelgroepen worden bereikt zijn daarnaast vragen die door middel van monitoring beantwoord kunnen worden. 

Instrumenten voor monitoring

 • GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-monitor
 • Emovo voor scholen in het voortgezet onderwijs (klas 2 en 4)
 • Incidentenregistraties bij politie, ziekenhuizen en huisartsenposten
 • Bezoekers aan soa-poliklinieken, Sense-spreekuren en deelnemers aan Sense-activiteiten
 • Vragenlijstonderzoek naar gedragsdeterminanten en seksuele gezondheid
 • Seks onder je 25e: landelijk onderzoek naar liefde, relaties en seks onder jongeren van 12-25 jaar (ook regionale cijfers)

Procesevaluatie

Met behulp van een procesevaluatie kan de gemeente beoordelen of interventies of beleid op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Lees meer over het doen van een procesevaluatie in het algemeen.