Op deze plek vindt u verwijzingen naar kennis, materialen (stappenplannen, checklists, etc), interventies en tips. 

Kennis en materialen 

  • Op Gezondin.nu/instrumenten vindt u kennisdossiers, informatie over gebiedsindicatoren en een checklist integrale aanpak
  • Met de infographic Gezonde wijkaanpak navigeert u eenvoudig door relevante pagina’s in de Handreiking Gezonde Gemeente. 
  • De Monitor sociaal kwetsbare groepen bundelt de beschikbare informatiebronnen. Dat helpt gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en om de aard en omvang van de problematiek van kwetsbare burgers in beeld te brengen.
  • De pagina Laaggeletterden en gezondheid op PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. .nl biedt onder andere achtergrondinformatie en (voorlichtings)materialen. 
  • In het vraagstuk Gezondheidsvaardigheden staan kennis, tips, praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar praktische (communicatie)materialen van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden voor u op een rij. 

Erkende interventies

Om gezondheidsverschillen effectief aan te pakken is het van belang dat u kiest voor een integrale aanpak, die bestaat uit interventies gericht op meerdere factoren van gezondheid. Kies daarbij zoveel mogelijk voor erkende interventies, want van deze interventies is de kwaliteit, effectiviteit  en de uitvoerbaarheid vastgesteld. Met een erkende interventie hebt u een grote kans dat u het beoogde effect realiseert. Hieronder vindt u enkele databases met erkende interventies uit verschillende domeinen. Deze interventies kunt u gebruiken als bouwstenen voor de brede aanpak van gezondheidsverschillen. 
 

Overzicht Erkende Interventies 
Loketgezondleven.nl
Dit overzicht toont interventies met aandacht voor lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.  en met een positief oordeel van de Erkenningscommissie Interventies of praktijkbeoordelaars. U kunt zoeken op thema en leeftijd. 
Databank Sociale interventies
(MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken )
In deze database vindt u effectieve sociale interventies aanpakken/methodes gericht op het sociale domein. Voor de doelgroep lage SES kunt u bijvoorbeeld zoeken op maatschappelijke activering.

Tabel erkende interventies

Erkende interventies uitgelicht 

Overgewicht

B-slim  (GGD regio Utrecht) is een wijkgerichte en integrale aanpak voor preventie van overgewicht van kinderen uit aandachtswijken. B-slim biedt een breed samenhangend pakket van activiteiten, zoals voorlichting op de peuterspeelzaal, sport en speltoernooien, lespakket Lekker fit-basisschool, school- en buurtmoestuintjes, B-slimwandelroutes, supermarktrondleidingen, de Gezonde Schoolkantine voor leerlingen voortgezet onderwijs en voor kinderen met overgewicht is er het Overbruggingsplan (signalering en aanpak). Monitorgegevens lijken te wijzen op stabilisering of zelfs daling van het percentage kinderen met overgewicht.

 

Goedkoop gezonde voeding (GGD Zuid-Limburg) is onderdeel van de budgetteringscursus voor mensen met problematische schulden. In twee bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze gezond en goedkoop kunnen inkopen en vervolgens een gezonde maaltijd te koken. Deze bijeenkomsten opnemen in de budgetteringscursus is essentieel.

  Voor je het weet zijn ze groOt (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Amsterdam) is een ouderbijeenkomst over opvoeding, voeding en bewegen, waarin interactieve theaterscènes en groepsbesprekingen elkaar afwisselen. Opvoeding staat centraal rond de thema’s: beeldschermgebruik en actief (buiten)spelen, ontbijten, en snoepen/snacken/gezoete dranken. De bijeenkomst is voor ouders met kinderen op de basisschool (groep 1 t/m 8).
Psychische gezondheid

Klachtgerichte mini-interventies (Trimbos-instituut) richten zich op specifieke en veelvoorkomende klachten die aantoonbaar samenhangen met depressie, zoals slaapproblemen, stress en piekeren. Deze kortdurende en laagdrempelige interventies gaan direct in op de klacht waarmee een patiënt of cliënt zich meldt. De aanpak bestaat uit drie los te volgen groepsgerichte cursussen voor zes tot twaalf deelnemers (Minder piekeren, Minder stress en Beter slapen doe je zo). De cursussen bestaan uit drie tot zes wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur. Mensen ervaren nadat ze de cursus volgden dat ze minder last hebben van hun klachten en dat hun welbevinden is verbeterd.

 

Liever Bewegen dan Moe (Indigo Rotterdam) is een fitprogramma voor allochtone vrouwen met lichte depressieve klachten. Zij krijgen voorlichting over gezonde leefstijl in combinatie met bewegen aangeboden. Deelnemers worden letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht met als doel depressiviteit voorkomen. Deze interventie is voornamelijk voor vrouwengroepen, soms voor gemengd. Voor mannen heet de interventie Bewegen geeft Kracht.

 

Tips voor uitwisselen

Platform/communitys waar u met collega-professionals kunt uitwisselen: Professionals gezondheidsbevordering zijn welkom om kennis en ervaring rond gezonde leefstijl te delen in de LinkedIn-groep Gezondheidsbevordering en preventie in de praktijk

Tips voor subsidiemogelijkheden

Kijk of een projectaanvraag bij het Kansfonds voor u toepassing is. De missie van dit fonds is mensen helpen omzien naar de kwetsbaarsten in de samenleving, zodat zij niet buitengesloten raken.

Waar kunt u terecht voor achtergrondinformatie en cijfers

  • De VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.-2018 laat in een trendscenario zien hoe gezondheidsverschillen zich tot 2040 ontwikkelen, met aandacht voor verschillen naar opleiding, inkomen, geslacht, leeftijd, arbeidsrelatie en gemeente. 
  • Waarstaatjegemeente.nl geeft inzicht in SEGV op wijkniveau. De gegevens over gezondheidsverschillen en factoren die daarbij een rol spelen staan overzichtelijk bij elkaar. Gemeenten kunnen de gegevens gebruiken voor hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.
  • Voor achtergrondinformatie en cijfers kunt u kijken op Volksgezondheidenzorg.info. Daar staat per onderwerp de SEGV informatie opgenomen (kies de knop Cijfers & Context en dan de tab Bevolkingsgroepen). Deze informatie is ook gebundeld in een dossier Gezondheidsachterstanden. Via de landingspagina kunt u doorklikken voor informatie over SEGV via Determinanten en Gezondheidstoestand.