Rol van de gemeente

Sport is een beleidsterrein waaraan de gemeenten vrij autonoom inhoud kunnen geven, zonder wet- en regelgeving. Wel kan een gemeente normen hanteren en bijvoorbeeld enkele maatregelen verplicht stellen, zoals het dragen van een helm tijdens wielerevenementen of toertochten. Verschillende sectoren zoals het onderwijs hebben daarnaast kerndoelen en richtlijnen die moeten worden gevolgd.

Veilige speelplekken

Gemeenten zijn vaak beheerder van speeltoestellen en moeten erop toezien dat deze veilig te gebruiken zijn. Dat wil zeggen; veilig geïnstalleerd en goed onderhouden. Voor speeltoestellen geldt sinds 1997 het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Een korte uitleg over de wettelijke verplichtingen voor eigenaren van een of meerdere speeltoestellen vindt u op de site van VeiligheidNL, Eisen aan Speeltoestellen.