Alleen voorlichting is onvoldoende om (overmatig) drugsgebruik terug te dringen. Voorlichting heeft vaak pas effect in combinatie met andere interventies, zoals toezicht en maatregelen om de beschikbaarheid van drugs te beperken. Voorlichting en educatie zijn geschikt om de risico's van drugsgebruik over te brengen op de verschillende doelgroepen, om vaardigheden aan te reiken voor gedragsverandering en uit te leggen waarom bepaalde wetten en normen zijn vastgelegd.

Massamediale voorlichting niet altijd geschikt

Het is belangrijk in voorlichting over drugs rekening te houden met verschillende doelen en doelgroepen. Jongeren in de basisschoolleeftijd zijn bijvoorbeeld niet gebaat bij drugsvoorlichting. Massamediale voorlichting is, in tegenstelling tot alcohol, niet altijd geschikt voor informatieverstrekking over drugs. De kans bestaat dat een boodschap over drugsgebruik bij niet-gebruikers nieuwsgierigheid opwekt. De vorm en de inhoud van de communicatie zijn dus belangrijk.

Aanspreken op ratio niet de handigste ingang

Voorlichting verhoogt wel de kennis, maar direct jongeren aanspreken op de ratio is, zeker in de puberteit, niet de handigste ingang. Beter dan sec voorlichting van de jongeren in kwestie, is een aanpak via de omgeving van de jongeren: school, ouders/opvoeders en vrije tijd settings.