GGZ richtlijn: Multidisciplinaire richtlijn Depressie

Titel GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) richtlijn: Multidisciplinaire richtlijn Depressie
Publicatietype Reference
Auteurs Depressie GG
Secondary Title Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ en het Trimbos-instituut. Richtlijnherziening van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie (tweede revisie). [geciteerd mei 2012]. Beschikbaar via: www.ggzrichtlijnen.nl.