De Graaf et al., 2010a

Titel De Graaf et al., 2010a
Publicatietype Reference
Auteurs al. 20
Secondary Title Graaf R de, Have M ten, Dorsselaer S van. De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut,2010a