Hoe zorgt u ervoor dat uw integrale aanpak zo veel mogelijk gezondheidswinst oplevert? Hoe stemt u dit af met alle betrokken partners? En hoe houdt u partners en inwoners betrokken? Volg  deze vijf stappen om integraal aan gezondheid te werken: wijkgezondheidsprofiel maken, prioriteiten en doelen kiezen, interventies kiezen, interventies uitvoeren en monitoren en evalueren. 

Wijkprofiel maken

Breng de gezondheidsituatie in buurt of wijk in kaart.

Prioriteiten en doelen kiezen

Kies prioriteiten en doelen vanuit een gezamenlijke visie.

Interventies kiezen

Maak een plan met afspraken over de samenwerking en met een mix van erkende interventies.

Interventies uitvoeren

Voer interventies en/of maatregelen in samenhang uit.

Evalueren

Monitor en evalueer het proces en de resultaten.

Borging

Aandachtspunten voor het borgen van uw aanpak, zoals behoud van draagvlak.

Succesfactoren

Betrokkenheid van en samenwerken met bijvoorbeeld inwoners, verschillende beleidsafdelingen van de gemeente, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), welzijnsorganisatie, huisarts en ROS Regionale Ondersteuningsstructuur (Regionale Ondersteuningsstructuur ) vergroot het draagvlak voor het maken van integraal gezondheidsbeleid of de uitvoering ervan (integrale aanpak). Zo sluit het aan bij wensen en mogelijkheden van betrokkenen en vergroot u het effect. Lees meer over succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over lokaal gezondheidsbeleid maken, uitvoeren en evalueren. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Karlijn Leenaars

Advies 

Heeft u vragen over integraal werken aan gezondheid en lokaal gezondheidsbeleid? Bekijk de mogelijkheden voor advies op maat of neem contact op met Karlijn Leenaars.  

Karlijn Leenaars
030-274 27 57

Adviseur Gezonde Gemeente