Hoe zorgt u ervoor dat uw integrale aanpak zo veel mogelijk gezondheidswinst oplevert? Hoe stemt u dit af met alle betrokken partners? En hoe houdt u partners en inwoners betrokken? Volg de vijf stappen van de Gezonde Wijkaanpak: wijkgezondheidsprofiel maken, prioriteiten en doelen kiezen, interventies kiezen, interventies uitvoeren en monitoren en evalueren. 

Wijkprofiel maken

Breng de gemeente, wijk of buurt integraal in beeld.

Prioriteiten en doelen kiezen

Kies prioriteiten en doelen vanuit een gezamenlijke visie.

Interventies kiezen

Maak een plan met afspraken over de samenwerking en met een mix van erkende interventies.

Interventies uitvoeren

Voer interventies en/of maatregelen in samenhang uit.

Evalueren

Monitor en evalueer het proces en de resultaten.

Succesfactoren

Betrokkenheid van en samenwerken met bijvoorbeeld inwoners, verschillende beleidsafdelingen van de gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, welzijnsorganisatie, huisarts en ROSRegionale Ondersteuningsstructuur  vergroot het draagvlak voor het maken van integraal gezondheidsbeleid of de uitvoering ervan (integrale aanpak). Zo sluit het aan bij wensen en mogelijkheden van betrokkenen en vergroot u het effect. Lees meer over succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over lokaal gezondheidsbeleid maken, uitvoeren en evalueren. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Advies 

Heeft u vragen over integraal werken aan gezondheid en lokaal gezondheidsbeleid? Bekijk de mogelijkheden voor advies op maat of neem contact op met: 

Ilse Storm
030-274 31 51

Coördinator Gezonde Gemeente