Een effectevaluatie laat zien of een interventie het gewenste effect heeft. Dit wordt inzichtelijk door de situaties voor en na de interventie te vergelijken. Welke effecten u onderzoekt, hangt uiteraard af van de geformuleerde doelstellingen. Voor de korte termijn gaat het vaak om voorspellers van beoogde effecten op lange termijn. Bijvoorbeeld dat meer mensen de intentie uitspreken om te stoppen met roken als voorbode van het daadwerkelijk stoppen met roken.

Tip: Instrumenten voor monitoren en evalueren

Bekijk de instrumenten effectevaluatie, zoals de Checklist effectonderzoek, de Effectenarena en Social Return on Investement.

Voorbeeld: Evaluatie Buurtzorg Jong Putten

Henriëtte Hoeven (Evaluatiebureau): "De gemeente Putten heeft het Evaluatiebureau ingeschakeld om de Buurtzorg Jong pilot in 2013 te evalueren. Door informatie uit registraties te combineren met de verhalen van gezinnen en hulpverleners, heeft de gemeente een breed beeld gekregen van de werkwijze en effecten van Buurtzorg Jong in Putten".

Voorbeeld: Evaluatie prediabetesproject gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft inwoners die een grote kans lopen diabetes mellitus type II te ontwikkelen aangeboden deel te nemen aan een prediabetesprogramma. De gemeente wil weten of het prediabetesproject een positief effect heeft op de gezondheid van de deelnemers en of hun risico op het ontwikkelen van diabetes type II is verminderd (effectevaluatie). De gemeente Winterswijk heeft het Evaluatiebureau gevraagd om te ondersteunen bij de effectevaluatie. Hiertoe heeft het Evaluatiebureau de gegevens van de begin- en eindmetingen geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat deelnemers zijn afgevallen, de nuchtere glucose is verlaagd en dat conditie en kracht zijn verbeterd. Het prediabetes project lijkt een veelbelovende manier om de gezondheid van deelnemers te verbeteren en het risico op diabetes type II te verminderen.