Een wijkgezondheidsprofiel kan op verschillende manieren vormgegeven worden. De meest geschikte vorm hangt onder andere af van het doel waarvoor het wijkgezondheidsprofiel gebruikt gaat worden. Hieronder vindt u wat verschillende voorbeelden van ingevulde wijkgezondheidsprofielen.

A3 / Placemat

Voor de wijk Lindenheuvel in de gemeente Sittard-Geleen is gekozen voor een A3 met in 1 oogopslag alle informatie van belang.

GIS-gebaseerde website

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst IJsselland heeft van de gemeente Zwolle alle relevantie informatie door middel van een GIS-website in kaart gebracht.

Wijkfoto in rapport

Van de Transvaalbuurt in Haarlem is een rapport beschikbaar met alle kwalitatieve gegevens. 

Website amersfoortincijfers.nl

Een mooi vormgegeven en toegankelijk wijkgezondheidsprofiel vormt amersfoortincijfers.nl.

Meer voorbeelden van ingevulde profielen: