Zelf aan de slag om inwoners te betrekken bij uw gezondheidsbeleid? Op deze pagina vindt u instrumenten die u kunt inzetten om uw aanpak vorm te geven.

Randvoorwaarden voor succesvolle inwonerparticipatie

Afbeelding voorkant rapport Randvoorwaarden voor succesvolle inwonerparticipatie

Handvatten op basis van onderzoek naar de ervaringen van professionals en inwoners. Deze publicatie van het RIVM helpt u de randvoorwaarden te creëren voor succesvolle inwonerparticipatie bij zorg en ondersteuning.

Keuzewijzer e-tools

  • De Keuzewijzer e-tools 2.0 biedt een overzicht van goede tools om burgers online te betrekken bij beleid en besluitvorming. De keuzewijzer geeft ook de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken (Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken ), juli 2020).

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet niet voor HOE de participatie moet plaatsvinden. Er is behoefte aan inspiratie, liefst via persoonlijke verhalen. Om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Daarom is deze inspiratiegids gemaakt, met de inbreng van velen (Aan de slag met de omgevingswet, mei 2019).

Handreiking Inwoners in de hoofdrol

Handreiking Inwoners in de hoofdrol
De Handreiking Inwoners in de hoofdrol (Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. ), 2019). Biedt praktische handvatten en goede voorbeelden om inwoners met een lage sociaaleconomische status te bereiken, en hen te betrekken bij gezondheidsbeleid en de uitvoering daarvan.

Checklist Bereiken en Betrekken inwoners

Checklist Bereiken en Betrekken inwoners
De Checklist Bereiken en Betrekken inwoners helpt gemeenten om na te lopen of alles is gedaan om inwoners met een lage SES Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. (Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. ) en/of migrantenachtergrond te betrekken bij het gezondheidsbeleid en de uitvoering (Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. ), januari 2018).

Whitepaper Gezondheidsverschillen aanpakken

Voorblad Samenwerken met de mensen om wie het gaat
Whitepaper Zo pak je gezondheidsverschillen aan met de mensen om wie het gaat van Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. )  (februari, 2020). Voorbeelden en inspiratie uit de praktijk. 

Magazine Buitenstebinnen

Magazine voorblad Movisie Buitenstebinnen
Het magazine BuitensteBinnen van Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken ) (juni 2018) laat zien hoe gemeenten vorm geven aan de veranderende rol van inwoners. Ambtenaren, burgemeesters, wethouders, raadsleden en inwoners zelf geven tips en tools. 

Stappenplan opzetten participatieprojecten

Voorblad Handleiding participatie in de omgevingsvisie

Participatie in de omgevingsvisie: Een praktische handleiding voor gemeenten in Nederland. CitizenLab, 2020. Stappenplan voor het opzetten van participatieprojecten in de omgevingsvisie.