Zelf aan de slag om burgers te betrekken? Op deze pagina vindt u instrumenten die u kunt inzetten om uw aanpak vorm te geven.

Keuzewijzer e-tools

De Keuzewijzer e-tools 2.0 biedt een overzicht van goede tools die gemeenten kunnen inzetten om burgers online te betrekken bij beleid en besluitvorming. De keuzewijzer geeft gemeenten een overzicht van veelgebruikte digitale participatietools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken (MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken , juli 2020).

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet niet voor HOE de participatie moet plaatsvinden. Er is behoefte aan inspiratie, liefst via persoonlijke verhalen. Om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Daarom is deze inspiratiegids gemaakt, met de inbreng van velen (Aan de slag met de omgevingswet, mei 2019).

Handreiking Inwoners in de hoofdrol

Handreiking Inwoners in de hoofdrol
De handreiking Inwoners in de hoofdrol biedt praktische handvatten en goede voorbeelden om inwoners met een lage sociaal-economische status te bereiken, en hen te betrekken bij uw gezondheidsbeleid en de uitvoering daarvan (PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. , januari 2019).

Checklist Bereiken en Betrekken inwoners

Checklist Bereiken en Betrekken inwoners
De Checklist Bereiken en Betrekken inwoners helpt gemeenten om na te lopen of alles is gedaan om inwoners met een lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. en/of migrantenachtergrond te bereiken en te betrekken bij het gezondheidsbeleid en de uitvoering (PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. , januari 2018).

Meer materialen: