U bent hier

Interventieoverzicht Drugs

Overzicht Aanbevolen interventies voor Drugs

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingSpecifieke doelgroepPijlerThemaBeoordeling
Jellinek Online ZelfhulpArkin, afdeling JellinekHet doel van de Jellinek Online Zelfhulp is het op een laagdrempelige wijze ondersteunen van deelnemers bij het zelfstandig minderen of stoppen met gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of gokken.Thuis / gezin; WerkAlgemeen publiek; VerslaafdenOndersteuningAlcohol; Drugs; RokenIII
Moti-4MondriaanHet terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.  Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezinKinderen / jongeren; Ouders / opvoedersEducatie; Ondersteuning; SignalerenAlcohol; DrugsIII
Wiet-CheckTrimbos-instituutDe motivatie om te minderen of stoppen met cannabisgebruik onder jongeren die fors blowen, te vergroten, door middel van het vergroten van de bewustwording van de (problematische) rol die het eigen cannabisgebruik heeft in het leven van de jongere. M...GGZ / verslavingszorg; Onderwijs: hbo / wo; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijkKinderen / jongeren; Scholieren/studentenEducatie; SignalerenDrugsII
Make up your MindJeugdhulp FrieslandJongeren tussen de 12-18 jaar in de jeugdzorg die zich in fase 1, 2 of 3 van middelengebruik bevinden, zijn na deelname aan Make up your Mind gestopt met het gebruik van genotmiddelen of gebruiken deze middelen op verantwoorde wijze.    S...GGZ / verslavingszorg; Gevangeniswezen > Justitieel kader; Instelling voor jeugd en gezinKinderen / jongeren; Patienten / clientenEducatie; OndersteuningAlcohol; DrugsI
Open en Alert - alcohol- en drugspreventie in de jeugdTrimbos-instituutOpen en Alert heeft als doel het realiseren van een open en alerte houding bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de (jonge) mensen die dit gebruiken. Om uiteindelijk problematisch alcohol- en drugsgebruik te voorkomen of t...Instelling voor jeugd en gezin; WelzijnsinstellingKinderen / jongeren; WelzijnsprofessionalsEducatie; OmgevingAlcohol; DrugsI
Open en Alert - justitiële jeugdinrichtingenTrimbos-instituutOpen en Alert heeft als doel het realiseren van een open en alerte houding bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de (jonge) mensen die dit gebruiken. Om uiteindelijk problematisch alcohol- en drugsgebruik te voorkomen of t...Gevangeniswezen > Justitieel kaderKinderen / jongeren; WelzijnsprofessionalsEducatie; OmgevingAlcohol; DrugsI
Open en Alert – Licht Verstandelijke Gehandicapten (LVG)Trimbos-instituutOpen en Alert heeft als doel het realiseren van een open en alerte houding bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de (jonge) mensen die dit gebruiken. Om uiteindelijk problematisch alcohol- en drugsgebruik te voorkomen of t...WelzijnsinstellingGezondheidsbevorderaars / preventiewerkers; Welzijnsprofessionals; ZorgverlenersEducatie; OmgevingAlcohol; DrugsI
Preventief adviesgesprek over psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruikArkin, GGZHet doel van het Preventief Adviesgesprek is dat de cliënt na afloop een vergroot bewustzijn heeft ten aanzien van de eigen situatie en versterkt is in keuze- en persoonlijke mogelijkheden.GGZ / verslavingszorgMantelzorgers / vrijwilligers; Partners / familieleden; Patienten / clientenOndersteuningAlcohol; DrugsI
ROC-AanvalsplanYouzHet hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).Onderwijs: mboGezondheidsbevorderaars / preventiewerkers; Intern begeleider (onderwijs); Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenEducatie; SignalerenAlcohol; Drugs; RokenI
Samen SlagenYouzHet hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijsLeerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Management / directie / bestuur; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenEducatie; Ondersteuning; RegelgevingAlcohol; Drugs; RokenI
UnityArkin, afdeling JellinekHet hoofddoel van Unity is dat bezoekers van dance evenementen, die (de intentie hebben om) alcohol en/of andere drugs (te) gebruiken, risico-reducerende maatregelen toepassen om de risico’s die met dit gebruik gepaard gaan zoveel mogelijk te b...Horeca / recreatieAlgemeen publiek; PeersEducatie; SignalerenAlcohol; DrugsI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd